Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims monogram
H.K.H. Prins Joachim, 2010
 •  
 •  
 •  

Joachim Holger Waldemar Christian, Prins til Danmark, greve af Monpezat, er født den 7. juni 1969. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er søn af H.M. Dronning Margrethe 2. og H.K.H. Prinsgemalen. H.K.H. Prins Joachim indgår i arvefølgen til tronen og er rigsforstander, når H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen er ude af landet.

Civilstand

Prins Joachim blev den 24. maj 2008 gift med frk. Marie Agathe Odile Cavallier, der efter ægteskabets indgåelse blev H.K.H. Prinsesse Marie, grevinde af Monpezat.

Børn

Hans Højhed Prins Nikolai William Alexander Frederik, født den 28. august 1999, Hans Højhed Prins Felix Henrik Valdemar Christian, født den 22. juli 2002, Hans Højhed Prins Henrik Carl Joachim Alain født den 4. maj 2009 og Hendes Højhed Athena Marguerite Françoise Marie født den 24. januar 2012.

Prins Joachim har fælles forældremyndighed over Prins Nikolai og Prins Felix med børnenes mor og hustru af 1. ægteskab Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg.

Døbt og konfirmeret

Prins Joachim er døbt i Århus Domkirke 15. juli 1969 og konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 10. juni 1982.

Uddannelse

Prins Joachim gik på Krebs' Skole i perioden 1974-1982, heraf som privatist på Amalienborg i perioden 1974-76. I perioden 1982-1983 var Prins Joachim kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig. I 1986 blev Prins Joachim student fra Øregaard Gymnasium, og i perioden 1986-1987 arbejdede Prins Joachim på en farm ved Wagga Wagga i Australien. 

I 1991-1993 gennemførte Prins Joachim agrar-økonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster.

Militær baggrund

Prins Joachims militære uddannelse begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-90 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment. 

I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment  og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 er Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. 

Erhvervsbaggrund

For at opnå en bred forretningsmæssig erfaring har Prins Joachim udover sin landbrugsmæssige baggrund været ansat hos A.P. Møller Maersk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995. Prins Joachim ejer og driver land- og skovbrug. Driften består primært af agerbrug, som dyrkes på konventionel vis.

Sprog

Prins Joachims modersmål er dansk. Herudover taler Prinsen fransk, engelsk og tysk.

Bopæl

Prins Joachim og Prinsesse Marie har fra sommeren 2014 bopæl på Amalienborg.


Æresmedlem

 • Kungeliga Automobil Klubben i Sverige
 • Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme
 • Herefordforeningen for Danmark
 • Int. Fédération Cuisinier exclusive d’Europe e.V.
 • Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
 • Junior Chamber Danmark
 • Junior Chamber International
 • Christian den Fjerdes Laug i Aalborg
 • Aarhus Borgerlige Skydeselskab
 • Æresbroder af Horsens borgerlige Skyttelaug
 • Præsident for Selskabet Tøjhusmuseets Venner
 • Overordentligt medlem af Vaabenhistorisk Selskab
 • Honorært medlem af Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899
 • Formand for Komiteen til Møblering og Udsmykning af Frederiksberg Slot
 • Æresbroder i St. Knudsgilde Flensborg
 • Automobil Sports Klubben
 • Kongelig Mayestaits Acteurs

Protektor

 • Aalborg Zoologiske Have
 • Astma-Allergi Forbundet
 • AQUA Ferskvands Akvarium
 • CARE Danmark
 • Chakoten - Dansk Militærhistorisk Selskab
 • Copenhagen Goodwill Ambassador Corps
 • Danmarks Fotomuseum
 • Danmarks Tekniske Museum
 • Dansk Heraldisk Selskab
 • Dansk Rugby Union
 • Danmarks Kartoffel Råd
 • Danmarks-Samfundet
 • Dansk Skoleidræt
 • "De Blå Baretter"
 • Det danske drengekor
 • Den danske konkurrence "Unge Forskere"
 • Den Danske Strygerkonkurrence
 • Diabetesforeningen (Landsforeningen for Sukkersyge)
 • DGI Sønderjylland
 • Esbjerg Kunstmuseum
 • Europa Nostra Danmark
 • Fjord- og Bæltcentret, Kerteminde
 • Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, FUHU
 • Frihedsmuseets Venners Fond
 • Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum
 • Grænseforeningen
 • Hjemsted Oldtidspark
 • Hjerl Hedes Frilandsmuseum
 • Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
 • Hærvejsmarchen
 • Kokkelandsholdet - National Culinary Team of Denmark
 • KZ & Veteranfly Klubben, Danmark
 • Museum Sønderjylland
 • Løgumkloster Refugium og Kong Frederik IX's Klokkespil
 • Schackenborg Fonden
 • Selskabet for Nydamforskning
 • Skoleskibet DANMARK
 • Søbygaard
 • Sønderjyllands Symfoniorkester
 • Vadehavscentret
 • Vaabenhistorisk Selskab

Læs mere om protektorens rolle. 

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies