Statsråd på Christiansborg Slot, kl. 9.30.

5. januar 2012

Christiansborg Slot set fra Ridebaneanlægget, 2004
  •  
  •  
  •  

Statministeren og ministre forelægger lov- og beslutningsforslag samt de af Folketinget vedtagne lovforslag til stadfæstelse af H.M. Dronningen.

STATSRÅD

Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Monarken fører forsæde. Statsråd afholdes efter behov og som regel onsdag formiddag. Regeringens lov- og beslutningsforslag skal inden fremsættelsen i Folketinget forelægges for Monarken.

Alle nye love og regeringsbeslutninger forelægges og underskrives af den regerende konge eller dronning.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies