Statsråd på Christiansborg Slot, København, kl. 12.15.

21. december 2011

Christiansborg Slot
  •  
  •  
  •  

Statministeren og ministre forelægger lov- og beslutningsforslag samt de af Folketinget vedtagne lovforslag til stadfæstelse af H.M. Dronningen.

STATSRÅD
Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Monarken fører forsæde. Statsråd afholdes efter behov og som regel onsdag formiddag. Regeringens lov- og beslutningsforslag skal inden fremsættelsen i Folketinget forelægges for Monarken.


Alle nye love og regeringsbeslutninger forelægges og underskrives af den regerende konge eller dronning.

Læs mere om statsråd i Folketingets leksion

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies