40 år siden Frederiks 9.s død

I januar 2012 er det 40 år siden Kong Frederik IX døde og overlod den danske trone til daværende Tronfølger Margrethe. Her tegnes et portræt af kongen og dennes regeringsperiode.

Bryllupsbillede
Kongefamilien I Frederik VIII's Palæ, Amalienbor
  •  
  •  
  •  

I 1972 kunne Frederik 9. have fejret sit 25-års regeringsjubilæum, hvis ikke han var død den 14. januar, ca. tre måneder inden jubilæet ville være indtruffet.

De knap 25 år Kong Fredrik 9. regerede, er en periode, som næsten er sammenfaldende med tiden mellem to af de afgørende vendepunkter i Danmarks nyere historie: Fra befrielsen fra den tyske besættelse i maj 1945 til folkeafstemningen om landets indtræden i Det Europæiske Fællesskab (nuv. EU) i oktober 1972. En periode i hvilken det danske samfund gennemgik en gennemgribende udvikling som næppe tidligere er set i fredstid: Fra en tid med knaphed på stort set alt til et hidtidigt højdepunkt af almen vækst og velstand; fra landbrugssamfund til industrisamfund; fra standssamfund til en udbredt social udjævning i en højt udviklet velfærdsstat; fra traditionel neutralitet over for stormagterne til medlem af de vestlige demokratiers alliance. En periode som medførte store og dybtgående forandringer af hidtidige former og traditioner.

org.jpgSom konstitutionel konge var Frederik 9. ikke direkte involveret i noget af dette, men formåede sammen med Dronning Ingrid at tilpasse Kongehuset til den nye tid. Som den første moderne konge og med gehør for både traditionens og tidens krav gennemførte Frederik 9. omstillingen af kongemagten til nu primært at fungere som ceremonielt statsoverhoved og som symbolsk udtryk for nationens enhed og historiske kontinuitet. Den fjernhed og ophøjethed, som Kongehuset havde i arv fra tidligere tider, blev afløst af en udstrakt åbenhed, som passede godt til nye omgangsformer og nye medier. Med en personlig stil præget af djærvhed, umiddelbarhed og spontan venlighed formåede Frederik 9. at komme mange mennesker i 

møde med en uformel optræden uden derved at give afkald på den værdighed, som hører statsoverhovedet til. ”Uformel formalitet” var hans egen definition på den balance mellem nærhed og distance, som det er monarkens vanskelige opgave at praktisere.

En markant begivenhed i Frederik 9.s regeringstid var vedtagelsen efter en folkeafstemning af en ny grundlov og tronfølgelov d. 5. juni 1953, der begge kan ses som en afspejling af samfundets modernisering. Hvor den nye grundlov for første gang indskrev det parlamentariske princip i forfatningens tekst, indførte tronfølgeloven den betingede kvindelige arvefølge, der gjorde den daværende Prinsesse Margrethe til tronfølger.

Frederik 9.s død efter kortvarig sygdom i januar 1972 udløste en udbredt folkelig deltagelse, og ceremoniellet i forbindelse med hans begravelse senere samme måned blev fulgt af hundrede tusinder på gader og veje og endnu flere på tv
.

  • Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg
  • Konge af Danmark 1947 - 1972.
  • Valgsprog: "Med Gud for Danmark."
  • Født 11. marts 1899.
  • Søn af Christian 10. og Dronning Alexandrine, født hertuginde af Mecklenburg-Schwerin.
  • Gift 24. maj 1935 med Prinsesse Ingrid, f. 1910, datter af Kronprins Gustav Adolf, senere Kong Gustav 6. Adolf af Sverige (1882-1973) og Kronprinsesse Margaretha (1882-1920).
  • Børn: Prinsesserne Margrethe (II), Benedikte og Anne-Marie.


org (1).jpg

Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid
på karettur gennem København, 1969


Fotos: Scanpix

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies