Vielsen

VIELSEN AF HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINS FREDERIK ANDRÉ HENRIK CHRISTIAN TIL FRØKEN MARY ELIZABETH DONALDSON I VOR FRUE KIKRE, KØBENHAVNS DOMKIRKE FREDAG DEN 14. MAJ 2004

Mens gæsterne ankommer, fremføres musik under
medvirken af domorganist Flemming Dreisig, organist
Mads Høck, Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori
under ledelse af domkantor Ebbe Munk og Den Kongelige
Livgardes Messingensemble under ledelse af Peter
Harbeck.
Under bryllupshandlingen medvirker desuden Barokensemblet
Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen
(cembalo).
Ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks
ankomst fremføres Carl Nielsens Festpræludium og Niels
W. Gades Morgensang af „Elverskud“ efterfulgt af Léon
Boëllmanns Toccata for orgel.
Ved Donaldson familiens ankomst synger Vor Frue
Kirkes Kantori den skotske salme Fill thou my life, O
Lord my God.
Når Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsen træder ind i kirken, spilles fanfare af
Antonio Soler.
Når Mr. John Dalgleish Donaldson fører frøken Mary
Elizabeth Donaldson til alteret, fremføres G.F. Händel:
Zadok the priest for kor og orkester.

MENIGHEDEN SYNGER

Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.

Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.

Grundtvig 1826. Mel. C.E.F. Weyse 1826.

BISKOPPEN OVER KØBENHAVNS STIFT,
ERIK NORMAN SVENDSEN
FORESTÅR VIELSESHANDLINGEN

Præsten:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med jer alle!

Præsten:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen,
månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han:
„Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!
De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget,
alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.“
Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.
Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte
dem som mand og kvinde og sagde: „Derfor skal en
mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru,
og de to skal blive ét kød“? Derfor er de ikke længere
to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et
menneske ikke adskille.

Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør
jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden,
hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som
Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette
skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens
bånd.

MENIGHEDEN SYNGER
Eternal Father! strong to save,
Whose arm doth bind the restless wave,
Who bid’st the mighty ocean deep
Its own appointed limits keep;
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

O Saviour, whose almighty word,
The winds and waves submissive heard,
Who walkedst on the foaming deep,
And calm amid its rage didst sleep;
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

O sacred Spirit, who didst brood
Upon the chaos dark and rude,
Who bad’st its angry tumult cease,
And gavest light, and life, and peace:
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

O Trinity of love and power!
Our brethren shield in danger’s hour;
From rock and tempest, fire and foe,
Protect them wheresoe’er they go,
Thus ever let there rise to Thee,
Glad hymns of praise from land and sea!
William Whiting 1860. Mel. John Dykes 1861.

BISKOPPEN TALER

KORET SYNGER
Pierluigi da Palestrina’s motet „Sicut cervus desiderat“.
(Ps. 42).

Så tilspørger jeg dig Frederik André Henrik Christian:
Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står,
til din ægtehustru? – Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i
medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige
vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin
ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? – Ja!

Ligeså tilspørger jeg dig Mary Elizabeth Donaldson: Vil
du have Frederik André Henrik Christian, som hos dig
står, til din ægtemand? – Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i
medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige
vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin
ægtemand, indtil døden skiller jer ad? – Ja!

Så giv hinanden hånd derpå!

Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen
i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og
for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå,
så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud
og mennesker.

Brud og brudgom giver hinanden vielsesringe.

Lad os alle bede!
Kære himmelske Fader! Giv denne brudgom og brud
nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme! Giv
dem at elske hinanden med trofast kærlighed og at tjene
dig oprigtigt i alle ting, så at de må leve som dine
kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger!

Hør os i Jesu navn:
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige, ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

PALLE MIKKELBORG: SIMPLE PRAYER

(Frans af Assisi’s bøn) arrangeret i anledning af det
kongelige bryllup for solotrompet, harpe, sopransolist
og kor.
Helen Davies Mikkelborg (harpe), Palle Mikkelborg
(trompet) og Københavns Drengekor Det Kongelige
Kantori.

MENIGHEDEN SYNGER
Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være;
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære;
ja, det er gammen
at rejse sammen,
når fjederhammen
er kærlighed.

Det er så herligt at stole på,
vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
hans nåde rækker til tusind slægter;
ja, det er gammen,
at allesammen
er ja og amen
Guds nådes ord.

Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
Det er dog gammen
at sidde sammen,
hvor arneflammen
er kærlighed.
N.F.S. Grundtvig 1855. Mel. C.E.F. Weyse 1833.

KONGELIG KONFESSIONARIUS,
PROFESSOR CHRISTIAN THODBERG,
BEDER KIRKEBØNNEN OG LYSER VELSIGNELSEN

Præst: Lad os bede:
Kor: Herre, forbarm dig over os!
Kriste, forbarm dig over os!
Herre, forbarm dig over os!
Præst: Herre, vær os miskundelig!
Kor: Forlen os, Gud, din frelse!
Præst: Gud, bevar vor Dronning!
Kor: Miskundelig bønhør os, thi vort råb er til dig!
Præst: Iklæd dine tjenere retfærdighed!
Kor: Skænk alle de udvalgte glæde!
Præst: O Herre, frels dit folk!
Kor: Velsign, Gud, din arvelod!
Præst: Giv fred i vore dage, Herre!
Kor: The ingen anden véd vi, som strider for os, foruden
dig, vor Gud!
Præst: O Gud, skab rene hjerter i os!
Kor: Og tag ikke Helligånden fra os!
Præst: Priser Herren!
Kor: Vor Guds navn ske ære!

Præst: Lad os alle bede:
Vi takker dig, kære himmelske Fader, fordi du
har indstiftet ægteskabet, og vi beder dig, at du
vil bevare denne din ordning og velsignelse
urokket også iblandt os. Giv alle kristne ægtefolk
ved din Helligånd, at de må hjælpe hinanden at
holde fast ved din frelsende nåde. Gør dem glade
i håbet, tålmodige i trængselen og udholdende
i bønnen, og styrk dem til at være levende
lemmer af din hellige menighed, så at de engang
med den kan samles hos dig i dit rige!
Kor: Amen.

Præst: Herren være med eder!
Kor: Og med din ånd!

Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Kor: Amen.

MENIGHEDEN SYNGER

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham, og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær’ ydmygelig!
M. Rinckart 1630. Mel. Joh. Crüger 1647.

POSTLUDIUM
Mens brudeparret går ud af kirken, spilles Charles-Marie
Widor’s Toccata fra Orgelsymfoni nr. 5.
Mens Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsen går ud af kirken, spilles Richard Wagners
forspil til 3. akt af „Lohengrin“ arrangeret for orgel.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies