H.K.H. Kronprinsessens tale ved åbning af udstillingen "Human Health and the Impact of Environmental and Climatic Factors" - den 25. april 2012 i Operaen

Kære Minister, gæster og publikum

Det er mig en glæde at åbne denne udstilling og at indlede dette arrangement, som sætter fokus på sammenhængen mellem miljø, klima og sundhed.

Dette arrangement, som er den største folkelige begivenhed under det danske EU-formandskab. Og som skyldes Europabevægelsen, LEO Pharma og European Policy Centre.

Jeg vil nu sige et par ord på engelsk til de udenlandske gæster, som har deltaget i dagens videnskabelige konference.

To our international guests:

I would like to welcome you all to Denmark and to this exhibition and event here in the Opera House. It is very pleasing to see so many researchers, health politicians and NGOs from all over Europe here today.

I know that many of you have participated in the scientific conference on “Ozone Depletion, UV Exposure and Skin Cancer”. And I hope that you have heard some interesting and informative presentations and that you have had some valuable discussions. 

From here on I will continue in Danish.

Hvordan påvirker klimaet vores miljø?
Hvordan påvirker miljøet vores klima? 
Og hvordan påvirker klimaet og miljøet vores sundhed?

Der findes ikke entydige svar, eller dækkende svar på disse spørgsmål. Men dele af svarene kan vi finde i den forskning, som forskerne i dag vil give os indblik i.

Som al forskning, udvikler den sig hele tiden.

Og her i Europa kan vi være stolte af, hvor langt fremme vi er. Det skyldes ikke mindst, at EU prioriterer forskningen i, hvordan klima og miljø hænger sammen med vores sundhed.

Og det er et stort felt. Så stort, at vi sagtens kunne have fyldt flere operahuse med forskere. Og sagtens kunne have fyldt flere måneder med arrangementer. 

For at komme mest muligt i dybden er dagen i dag afgrænset til to vinkler på emnet: UV-stråling og temperaturstigninger.

Jeg er vokset op i Australien. Australien er kendt som et solrigt land men desværre også for dets høje tilfælde af hudkræft.
  
Som de fleste, der kommer fra Australien, har jeg respekt for solens kræfter, hvor store skader UV-stråling kan gøre på huden, og hvor meget det betyder at beskytte sig mod for meget UV stråling. 

Da jeg først kom til Danmark, oplevede jeg, at danskerne havde et meget mere afslappet forhold til solen. Og det kunne tydeligt ses i statistikkerne for hudkræft. I dag er danskerne bedre til at passe på i solen, men vi kan blive bedre.

Vi har ellers meget til fælles:
Både Danmark og Australien er omgivet af have. Vi har hver i sær mange strande.
Vi har hver i sær talrige lange kystlinjer. Og alligevel udviser vi en meget forskellig adfærd over for solen.

En del af forklaringen på, at mange danskere har haft et mere afslappet forhold til solen, er nok Danmarks nordlige beliggenhed. Mange har nok tænkt, at man ikke rigtig behøver passe på, før man rejser sydpå.

Men denne opdeling i nord og syd holder ikke længere. Det er der i hvert fald noget, der tyder på. 

Jeg blev faktisk selv overrasket over et af de studier, som er med i udstillingen her i dag: EuroSun. Studiet EuroSun viser, at i juni og juli måned virker solen ligeså stærkt på vores hud her i Danmark, som den gør i Syditalien.

Så mht. UV-stråling gør det ingen forskel om man går og laver havearbejde i Helsingør eller sidder i en liggestol på Sardinien. 

Et af de andre projekter her i operaen i dag, som vakte min nysgerrighed, stammer fra to piger.

Da de gik på Egå Gymnasium – ved Århus – opfandt de en ny solcreme. En solcreme, som de puttede ozon i. Meget innovativt! Det er en opfindelse, som har ført dem vidt omkring i verden. Til Kina blandt andet. 

I dag er de to piger direktører i deres eget firma. Og I kan besøge dem på en stand her i operaen.

Her i dag har man også mulighed for at få målt sin hud. Mere præcist så kan man prøve en UV-pen. Den afslører, hvilken type hud man har. Og hvor meget sol, man kan tåle. 

Og så er der et UV-kamera. Det kan vise, hvordan solen allerede har påvirket ens hud. Det er Københavns Universitet, der stiller op med disse måleinstrumenter.

UV er én del af dagens tema. Som jeg nævnte før er den anden del varme. Og i disse år er global opvarmning på den globale dagsorden. 

Men hvad betyder stigende temperaturer for vores sundhed? Hvad betyder det for vores adfærd? Dét får vi også flere spændende bud på her i dag.

For eksempel har vi en mand fra Veterinærinstituttet til stede. Han forsker i myg. Og jeg har ladet mig fortælle, at han har medbragt døde myg.

Myg af mange forskellige arter. De er meget relevante i klimasammenhæng.
Blandt andet fordi stigende temperaturer har bragt malaria tilbage til Europa.
I Syditalien fandt forskere for få år siden de første malariamyg siden Italien blev erklæret frit for malaria i 1970.

En anden bekymrende følge af temperaturstigningerne i Europa er en forlænget pollensæson. Derfor er Astma- og Allergiforbundet også til stede her i dag. De vil fortælle om følgerne for allergikere. Også for folk, der måske har en allergi, men som endnu ikke har mærket noget til den.

Hvordan måler man pollen?
Og hvordan måler man påvirkning af pollen?
Dét kan man finde ud af hos Astma- og Allergiforbundet.

En helt anden tilgang til emnet klima, miljø og sundhed kommer fra modeverdenen.

Ja, i dag kan vi simpelthen se en kjole, der kan måle Co2! Og der er også en kjole med, der kan måle UV- stråling! Den er udviklet særligt til i dag af Alexandra-instituttet.

På vegne af arrangørerne: Europabevægelsen, Leo Pharma og European Policy Centre vil jeg ønske alle rigtig god fornøjelse med at lytte, lære og stifte nærmere bekendtskab med de forskellige projekter. 

Jeg håber, alle vil få nyttig viden og en god oplevelse med hjem.

Og med disse ord er det med glæde, at jeg erklærer udstillingen for åben!


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies