H.K.H. Kronprinsessens tale ved åbningen af Dansk Flygtningehjælps Lærdansk Center Aarhus den 29. august 2013

Offentliggjort fredag den 30. august 2013

Jeg er meget glad for at være her i dag til åbningen af Lærdansk Aarhus’ nye sprogcenter, som protektor for Dansk Flygtningehjælp. En stolt protektor. Ikke alene udfører Flygtningehjælpen et professionelt og kompetent arbejde for udlændinge her i Danmark, også ude i verdens brændpunkter gør Flygtningehjælpen en uvurderlig indsats for flygtninge.

Når man flytter til et nyt land, er der mange ting, man skal forholde sig til og mange ting, man skal lære. Sprog er et af de vigtigste. For mig var det afgørende at lære dansk så godt – og så hurtigt som muligt.
 
Da jeg først kom til Danmark, for nu godt 12 år siden, arbejdede jeg i en international virksomhed. Arbejdssproget var engelsk, men blandt kollegerne i frokostpausen, og når vi mødtes til sociale aktiviteter efter arbejde, blev der talt dansk. Og det stod hurtigt klart for mig, at jeg måtte lære sproget for bedre at forstå den danske kultur og danskernes væremåde og humor. Og for at være en del af fællesskabet. 

Som jeg ser det, er kulturen et hus, og sproget er nøglen.

Jeg fik mulighed for at lære dansk gennem en privat dansklærer. For mig som 30-årig, uden et andet fremmedsprog, havde jeg ikke de bedste forudsætninger. Det var en stor mundfuld. 
Den første tid kunne jeg overhovedet ikke finde hoved og hale på en sætning: Hvornår begyndte den, hvornår sluttede den? F.eks. ’Hvad-siger-du?’, lød for mig som ét ord, indtil jeg spurgte og fandt ud af, at det var tre ord!

Men jeg fik det lært. Og i dag føles det helt naturligt for mig at tale dansk.

Globaliseringen medfører blandt andet, at der kommer flere og flere udlændinge til Danmark. Hvad grunden end er, må de, for at opnå kvalitet i deres nye omgivelser, lære at begå sig på dansk. For det store flertal af mennesker, der kommer til Danmark for en kortere eller længere periode er det også en stor mundfuld. For nogen mere end andre. For dels er dansk ikke noget helt let sprog at lære, dels afhænger evnerne til at lære et nyt sprog af skolebaggrund, sproglige kompetencer, alder og ganske enkelt evnen til at lære.  
Indvandret arbejdskraft og udenlandske studerende har typisk de grundlæggende forudsætninger, mens det ofte er anderledes med flygtninge. En moderne sprogskole skal kunne rumme alle baggrunde, og det er i sig selv krævende. Gode fysiske rammer, moderne teknologi og en tryg atmosfære er sammen med dygtige lærere afgørende for, hvor hurtigt og godt kursisterne lærer sig dansk. 

Lad mig derfor ønske Aarhus og Østjylland til lykke med dette nye sprogcenter, som Lærdansk Aarhus byder kursister af alle slags velkommen til.

Jeg kan forstå, at bygningen her tidligere var Vestas’ administrationsbygning. Derfor vil jeg i dag officielt åbne skolen med at ønske Lærdansk Aarhus god vind fremover. 

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies