HKH Kronprinsessens tale ved åbningen af Solkampagnen 2012 den 8. maj 2012 i Experimentarium

Offentliggjort den 8. maj 2012

Som altid er det mig en stor glæde at være her til den officielle åbning af TrygFondens og Kræftens Bekæmpelses Solkampagne.  

På en måde er det en smuk markering af, at sommeren er lige rundt om hjørnet.

Men det er også vigtigt for os alle, at vi, når sommeren nærmer sig, bliver mindet om solens kraft, og hvordan vi bedst kan beskytte os mod dens kraft.

Og solen er kraftigere, end vi tror. Og meget kraftigere i Danmark end vi danskere tror.  

Her vil jeg gerne fortælle om et godt eksempel, som kommer fra et nyt studie, EuroSun, der sammenligner UV-strålingens kræfter i Europas lande.  Studiet EuroSun viser, at i juni og juli måned virker solen ligeså stærkt på vores hud her i Danmark som den gør i Syditalien.

Så med hensyn til UV-stråling gør det ingen forskel, om man samles med venner i Kongens Have eller sidder i en liggestol på Sardinien. Et faktum, som overraskede mig, og da jeg fortalte det videre, blev jeg mødt med en del skepsis.  

Så selvom det er nu femte gang, vi skyder Solkampagnen i gang, står vi stadig overfor store udfordringer:

Befolkningens viden om problemstillingen skal opbygges,
danskernes holdninger og normer skal ændres, 
og det samme skal deres adfærd i sol og solarium.

Solkampagnen er nået langt, og gode resultater er opnået.

I dag ved danskerne godt, at for meget UV-stråling kan være farligt.

75 procent af alle danskere kender kampagnens slogan ”Skru ned for solen mellem 12 & 15”. 
Hver femte har ændret adfærd i solen 
Flere og flere dropper solariet.

Men der er brug for, at kampagnens budskaber gentages for os alle, så vi bliver ved med at huske sunde og gode solvaner.

Der er også brug for, at budskaberne hele tiden gives til og læres af de mange nye børn og unge.

Det er derfor nærliggende at tænke:

Hvem kan hjælpe med at bære stafetten videre, så man kan nå endnu længere med at forebygge kræft i huden? Svaret er: De unge selv. Det er oplagt at satse på ungdommen som budbringere af solrådene.

I år sker det ved, at Solkampagnens fokus rettes mod de 15-25 årige. Og vi har lige hørt om det nye spændende undervisningstilbud til eleverne i skolernes 8., 9. og 10. klasser. Et særligt tiltag til denne målgruppe, som er en national skolekonkurrence, udviklet i samarbejde mellem Experimentarium og Solkampagnen.

Mange tænker nok, at netop de unge har en ret høj risikoadfærd og ikke tænker langsigtet – ikke tænker på risikoen for sygdom, når de lægger sig under solen eller i solariet. Og de unge er da også dem, der er mest uforsigtige i solen. Men heldigvis har mange unge også taget Solkampagnens budskaber til sig:

Ni ud af ti unge mener i dag, at det er vigtigt at solbeskytte sig og undgå at få solskoldninger
Mest markant har de unge halveret deres brug af solarium: For fem år siden gik halvdelen af de 15-19-årige i solarium – i dag gør kun hver femte.

Så de unge er lydhøre og modtagelige overfor Solkampagnens budskaber. Og de har en vigtig stemme i vores samfund. Derfor er det oplagt at bede de unge om at tage stafetten op, bære den videre og udbrede Solkampagnens budskaber ude i samfundet og i deres familie og omgangkreds. Mit håb er, at vores unge vil engagere sig i sagen, bruge deres energi og deres mod til at påvirke vores samfund.

Med åbningen af Solkampagnen 2012 og med lanceringen af Solkampagnens og Experimentariums nye nationale skolekonkurrence overdrager jeg solstafetten til vores ungdom. Dermed vil vi komme til at se en dominoeffekt af de mange initiativer, som Solkampagnen og dens partnere har iværksat ude i lokalmiljøerne i hele Danmark.

Hermed erklærer jeg Solkampagnen 2012 og den nationale skolekonkurrence for åben!

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies