H.K.H. Kronprinsessens tale ved ”Fri for Mobberi” lancering i Esbjerg Kommune

Offentliggjort onsdag d. 21. september 2011

De fleste børn har prøvet at blive drillet. Udtrykket ’godmodigt drilleri’ handler blandt andet om at bekræfte hinanden socialt; det være sig mellem to børn eller blandt flere i en gruppe. Det kan med andre ord være både sjovt og hyggeligt, fordi man viser, at man kender hinanden godt. Og holder af hinanden.

Men bliver drillerierne konstante og ensidige, eller ekskluderer de og nedgør, så er der tale om mobning. Mobning er ikke en naturlig del af samværet med andre børn – det er ødelæggende og skaber frygt og isolation.

Det er sjældent, at den der bliver mobbet, og dem der mobber, selv kan løse situationen.

Vi står her i dag fordi vi sammen har besluttet at tage et ansvar for at bekæmpe mobning. Et fælles ansvar for at forebygge og for at skabe gode, inkluderende fællesskaber. Hvor børn bliver set og respekteret for dem de er.

”Fri for Mobberi” bygger på 4 stærke værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod. Det er vigtige værdier, som man har taget et aktivt valg for at efterleve mange steder i landet, og nu også i stor skala her i Esbjerg.

I februar 2007 startede vi sammen med Red Barnet antimobbeprogrammet ”Fri for Mobberi” som pilotprojekt i Gentofte, Kolding og Aarhus Kommune. ”Fri for Mobberi” er udviklet for at forebygge mobning – jo tidligere jo bedre.

Alle de 3 kommuner – og mange andre rundt om i landet – arbejder i dag fortsat med ”Fri for Mobberi”. Fordi det virker. Og fordi det både er let og sjovt at anvende i en travl hverdag for lærere og pædagoger.

I dag markerer vi, at hele Esbjerg Kommune nu engagerer sig i fælles kamp mod mobning. Det glæder mig utroligt meget, at I alle, ledere, pædagoger, lærere, forældre og ikke mindst børn er klar til at begynde eller fortsætte det vigtige, forebyggende arbejde mod mobning.

Det er så vigtigt, fordi al forskning og erfaring dokumenterer, at jo før man sætter ind, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Mobning er en utryg tilstand, der kan føre til alvorlig social isolation, og kan præge mennesker resten af livet.

Mary Fonden handler om, at alle har ret til at høre til. Vi bekæmper social isolation - og vores indsats giver markante resultater: 85.000 børn, 1.300 børnehaver og 400 skoler er, eller har været, involveret i ”Fri for Mobberi”.

Og det hjælper: En analyse af ”Fri for Mobberi” har vist, at 60 procent af pædagoger og lærere oplever, at børnene er blevet mere hjælpsomme overfor hinanden. 58 procent fremhæver, at børnene er blevet mere omsorgsfulde overfor hinanden. Og for 3 ud af 4 institutioner er ”Fri for Mobberi” blevet en integreret del af den pædagogiske læreplan.  Stort set alle de adspurgte pædagoger og lærere vil fortsætte med at arbejde med ”Fri for Mobberi”.

Her i Esbjerg har I valgt at sætte tidligt ind før mobningen overhovedet begynder. I har valgt at arbejde for fællesskabet, for inklusionen.

Sammen vil I skabe de bedste forudsætninger for tolerance, respekt, omsorg og mod.  

Med det vil I gøre en forskel. For alle har ret til at høre til. Og vi skal have alle med.

Tak.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies