H.K.H. Kronprinsessens tale ved Hjerteforeningens ”Elsk Hjertet”-legatuddeling på Elværket i Holbæk den 15. marts 2012

2007 var et vigtigt år for kvinders hjerter. I 2007 skød vi Hjerteforeningens store kvindekampagne ”Elsk hjertet” i gang.

Baggrunden var, at der i årevis havde hersket en uforklarligt lav opmærksomhed om både symptomer på hjertekarsygdom hos kvinder og på, hvordan det behandles. Den almindelige opfattelse blandt læger, forskere og befolkningen var, at det hovedsageligt var mænd, der blev ramt af hjertesygdom. 

Men virkeligheden er en anden. Tallene viser os, at lidt flere kvinder end mænd hvert år dør af hjertekarsygdom. 

I 2007 vidste vi ikke hvorfor, kvinder blev behandlet i mindre grad end mænd og på visse områder havde dårligere overlevelse. Men Hjerteforeningen satte sig for at undersøge, hvorfor der er den forskel, og hvad vi kan gøre for at ændre på den kedelige statistik.

Nu kører Elsk hjertet kampagnen på sjette år. I alt er der blevet samlet 15,9 millioner kroner ind til forskning i kvindehjerter, og løbende får vi svar på nogle af spørgsmålene. 

På dagen i dag glæder vi os over, at det er lykkedes gennem de seks år at skabe fokus på og en bred interesse i forskningsmiljøerne for kvinders hjerter. 

Det bliver understreget af, at så mange som 15 forskere gennem de seks år har modtaget støtte af midler fra ’Elsk hjertet’ til deres forskning, der giver os ny, vigtig viden.

Vi markerer i dag også, at vi sidste år havde den store glæde at overrække et samlet legat til forsker, professor og overlæge Eva Prescott fra Bispebjerg Hospital på otte millioner kroner. Hun vandt Hjerteforeningens forskningskonkurrence om kvinder og hjertekarsygdom. 

Resultaterne fra de senere års forskning i kvindehjerter har blandt andet afdækket, at Eva Prescott med sit storstilede forskningsprojekt fokuserer på en meget central problematik, som et stort antal kvinder rammes af. 

Det er baggrunden for, at et enkelt projekt denne gang er udvalgt til at modtage en stor donation fra ”Elsk hjertet”.

I sit vinderprojekt undersøger Eva Prescott den store gruppe kvinder, der har brystsmerter men ingen forsnævringer i hjertets blodårer. Disse kvinder har dårlige udsigter, for vi har hverken gode metoder til at undersøge dem eller effektive tilbud om behandling til dem. 

Kvinderne har smerter, de er bange, og deres livskvalitet er nedsat.

Eva Prescotts vigtige projekt går på at sikre kvinderne en bedre livskvalitet med en bedre medicinsk behandling. 

Det er første gang, at Hjerteforeningen uddeler så stort et enkelt beløb til ét forskningsprojekt. Det vidner om, at det er et meget stort og banebrydende projekt, som vi venter os meget af.

Nu vil jeg bede Eva Prescott om at komme op på scenen.

Tillykke med det vigtige legat. Jeg sikker på, at vi allesammen ser frem til, at vi i fremtiden på baggrund af din undersøgelse kan hjælpe en stor gruppe kvinder til et lettere liv med deres hjertesygdom. God arbejdslyst.


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies