Indvielse af University College Sjællands nye Campus Roskilde den 23. august 2012

Offentliggjort den 23. august 2012

Først og fremmest vil jeg gerne lykønske jer alle sammen med det nye Campus Roskilde. Et stort tillykke med de mange muligheder, det vil give for at udfolde jer i et enestående uddannelsesmiljø.  

Med Campus Roskilde samles fem professionsbacheloruddannelser under ét tag. Her får 3.000 studerende og 150 undervisere og medarbejdere rige muligheder for et dynamisk og tværfagligt samarbejde. Ved at møde hinanden på campus kan I inspirere, erfaringsudveksle og lære af hinanden til gavn for jeres faglige virke og vores samfund.

De nye smukke rammer er skabt med det mål at give mulighed for faglig vækst, men også for udvikling af det menneskelige samspil, som er så vigtigt – særligt i de fem professioner, som der uddannes til her på campus; lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og fysioterapeut.

Disse fag har en specifik faglig identitet. De fører til en genkendelig profession, hvor man vil blive mødt af andre mennesker som fagperson – med tillid og anerkendelse. I vil blive mødt af andre mennesker, som vil lægge deres liv, krop, børn i jeres hænder.

Gennem sit faglige virke får man tillagt en autoritet af andre. Det giver muligheder. Muligheder for at påvirke den verden, vi lever i. Påvirke og bidrage til at udvikle og hjælpe andre mennesker med sin faglige indsigt og sine kompetencer.

Men det giver også forpligtelser. Hver dag bliver lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter mødt med krav og forventninger fra mange sider.

Med krav og forventninger følger ansvar. Et ansvar for, at eleverne i skolen lærer det, de skal. At børn udvikler sig. Et ansvar for at andre mennesker får relevant og ordentlig pleje og behandling. Det er vigtige poster, I kommer til at besidde. De er essentielle for vores samfund – og har stor bevågenhed.

Men man skal ikke glemme at bagved det professionelle findes jeres personlige identitet. Det er vigtigt, at bære både den faglige identitet med stolthed og kompetence, og samtidig bevare og gøre god brug af jeres egen personlighed og livserfaringer.

Jeg er glad for at kunne være med til indvielsen af det nye Campus Roskilde, som med sin tidssvarende fysiske og teknologiske rammer giver et fleksibelt, dynamisk og tværfagligt studiemiljø. Må disse flotte rammer være med til at skabe engagement, inspiration og glæde i jeres faglige og sociale studieliv.

Endnu engang tillykke til alle.

Med disse ord erklærer jeg University College Sjælland, Campus Roskilde for officielt indviet.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies