Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)'s 25 års jubilæum den 29. oktober 2012

Offentliggjort den 30. oktober 2012

I dag markerer vi 25 års kamp for voldsudsatte kvinder og deres børn. Og jeg er meget glad for at kunne være med til at fejre Landsorganisationen af Kvindekrisecentres 25 års jubilæum.

Som protektor for LOKK og som bestyrelsesformand i Mary Fonden har jeg på krisecentre rundt om i landet mødt kvinder og børn, der har oplevet vold i hjemmet. Jeg er taknemmelig for, at kvinderne ville dele deres personlige og smertefulde fortællinger med mig. Og jeg er blevet dybt berørt af hver eneste kvindes historie – historier med malplaceret skyld, skam og frygt – men samtidig kan man ikke lade være med at beundre kvindernes styrke og vilje til at tage kontrol og skabe et liv uden vold.

Når en kvinde søger ly på et krisecenter, tager hun det første vigtige skridt mod at bryde med volden. Det er ikke et nemt skridt at tage – det ved alle, der er samlet her i dag. Det kræver mod at genfinde troen på det gode og troen på sig selv.

På krisecenteret træder kvinden ind i trygge rammer. Her beskyttes hun mod vold og ydmygelser, og her finder hun ro til at kigge på sit liv med nye øjne. Her møder hun forståelse og andre i samme situation. Og her får hun rådgivning, der kan hjælpe hende videre.

Medarbejderne på krisecentrene møder hver dag kvinder, der oplever partnervold.

De ser, hvad det gør ved en kvinde at blive udsat for ydmygelser, trusler og fysisk vold.

De ved, hvordan det nedbryder kvindens grænser, hvordan hun efterhånden isolerer sig fra familie og venner, og hvordan hun mister troen på sig selv.

De ved, at et voldeligt forhold veksler mellem ømhed og vold – og at den voldelige mand også kan være den charmerende, kærlige mand og familiefar.

De forstår, at det er svært for kvinden at gå, fordi hun samtidig opgiver sin drøm om en lykkelig familie.

LOKKs jubilæum er en god anledning til at rette blikket mod de mange medarbejdere og frivillige, der igennem tiden har gjort – og gør – en kæmpe forskel for kvinder udsat for vold. De tager imod kvinderne med åbne arme, lytter til dem og yder støtte og omsorg. De udviser interesse og engagement for medmennesker, der står i en vanskelig situation – og er dermed en afgørende støtte for hver enkelt kvinde, der skal finde sin vej ud af volden.

Partnervold rammer ikke kun den person, der bliver udsat for volden. Børnene, der er vidner til volden, er også voldens ofre. Derfor skal vi huske børnene.

Et hjem bør være et trygt sted – et sted, hvor børn kan regne med deres forældre og deres omsorg. Men for nogle børn er hjemmet forbundet med frygt og uforudsigelighed. Børnene mistrives, de er konstant på vagt, og deres barndom forgår.  

Et af Mary Fondens indsatsområder er vold i hjemmet, hvor vi også har sat fokus på børnene. Sammen med LEGO Fonden og LOKK uddeler vi rygsække til alle børn, der ankommer med deres mor til et krisecenter. Rygsækkene indeholder blandt andet tandbørste, nattøj, en bamse og legetøj. Og ud over at dække et rent praktisk behov anvender krisecentrene rygsækken som et redskab til at få en samtale med børnene om deres oplevelser med volden.

Vores ambition er først og fremmest at bidrage til at bryde voldscirklen, men også at bringe et lille smil frem i en ellers svær tid.

Et andet af Mary Fondens projekter sætter fokus på, at økonomi ofte bliver brugt til at fastholde kvinder i et voldeligt forhold. Sammen med blandt andre Nykredit og LOKK tilbyder Mary Fonden gratis rådgivning om sociale, juridiske og økonomiske problemstillinger. Projektet hedder Råd til Livet, og handler om at give de voldsramte kvinder overblik over deres økonomi og deres situation, og at yde hjælp til selvhjælp.

Råd til Livet er i stor udstrækning baseret på frivillige kræfter, og netop frivillige var de første, der fik øje på kvinder udsat for vold. Frivillige startede i sin tid kvindehuse og sørgede for, at kvinderne kunne søge tilflugt et sikkert sted.  Siden er krisecentrene blevet professionaliserede og har oparbejdet en stor og værdifuld faglighed.

I dag har LOKK et tilbud om sikkerhed og rådgivning for voldsudsatte kvinder i hele landet. Og vi er vitterlig nået langt i Danmark – internationalt er vi et af de lande, som er længst fremme i forhold til at støtte de voldsudsatte kvinder og ikke mindst deres børn.

I februar deltog jeg på 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington sammen med blandt andre Lene Johannesson og Birgit Søderberg. Og den feedback, vi fik fra andre ildsjæle på området, bekræftede, at Danmark er et forgangsland. LOKK har været afgørende for, at vi er nået så langt, og LOKK optræder derfor også som rollemodel uden for landets grænser. Bl.a. i Rusland, Vietnam og senest Tunesien har LOKK delt ud af sine erfaringer og sin viden om, hvordan et krisecenter opbygges.  

LOKK er en stærk organisation og en vigtig aktør i kampen for kvinders ret til et liv uden vold. LOKK har gennem 25 år sat vold mod kvinder på dagsordenen, og LOKK har været med til at aftabuisere emnet.  I dag er det en udbredt opfattelse, at vold i hjemmet aldrig er acceptabelt. LOKK har mindet os om, at volden ikke er et individuelt anliggende, men et problem, vi skal løse i fællesskab.

Som protektor vil jeg gerne ønske et hjerteligt tillykke med de 25 år og resultaterne, der er fulgt med.

Tak.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies