Gæsteliste til Fredensborg Slotskoncert den 12. oktober 2011

Fredensborg Slotskoncert
onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

Ministre m.fl.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
Fru Line Legarth Stigel
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini

Ambassadører
H.E. the Ambassador of the People's Republic of China, Mr. Xie Hangsheng
H.E. the Ambassador of the Russian Federation, Mr. Teymouraz O. Ramishvili
H.E. the Ambassador of the United States of America, Ms Laurie S. Fulton
H.E. the Ambassador of Finland, Ms. Maarit Jalava
H.E. the Ambassador of France, Ms Véronique Bujon-Barré

Departementschefer
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Fru Dorthe Mikkelsen
Departementschef i Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Uffe Toudal Pedersen
Fru Kirsten Marie Jessen
Styrelseschef i Børne- og undervisningsministeriet Lars Mortensen

Øvrige gæster
Formand for Danske Erhvervsskoler – lederne Peter Hvid Amstrup
Fru Anne Grete Larsen
Prorektor ved Roskilde Universitetscenter Hanne Leth Andersen
Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation Sune Baldus
Frk. Caroline Klint Johannesen
Formand for Skolelederforeningen Anders Balle
Fru Birgitte Elbrønd
Konsulent ved Børn & Unge, Aarhus Kommune Karsten Baltzersen
Fru Marianne Baltzersen
Forstander for Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser Jens Bay
Fru Bodil Glad
Formand for Forstanderkredsen for produktionsskolerne Peter Bols
Fru Lotte Birk Thomsen
Formand for Efterskoleforeningen Troels Borring
Fru Anna Mette Skov Borring
Direktør for AMU-Nordjylland Lars Bo Breddam
Fru Jonna Breddam
Prorektor for Rytmisk Musikkonservatorium Lars Brinck
Fru Karen-Lis Kristensen
Forstander for Idrætsefterskolen Ulbølle Thomas Buch
Fru Maj-Britt Schou Buch
Lærer og læsekonsulent ved Norddjurs Kommune, vinder af Læseprisen 2010 Lillian Byrialsen
Hr. Finn Byrialsen
Lektor ved Skt. Annæ Gymnasium Maja Bødtcher-Hansen
Hr. Thomas Holmby Hansen
Skoleleder for Amager Fælledvej Skole Yasar Cakmak
Fru Nadia Cakmak
Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen
Fru Gitte Hansen
Formand for følgegruppen for læreruddannelsen, Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen
Fru Malene Marie Hansen
Formand for Handelsskolernes Lærerforening Søren Hoppe Christensen
Fru Marita Mortensen
Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut Agi Csonka
Formand for Danske Landbrugsskoler Peder Damgaard
Fru Anna Marie Damgaard
Formand for Produktionsskoleforeningen Lennart Damsbo-Andersen
Fru Birgit Damsbo-Andersen
Rektor for Lycée Français Prins Henrik Angèle Direnberger
Uddannelsesdirektør ved AARHUS TECH Mogens Enevoldsen
Fru Lone Enevoldsen
Formand for Danmarks Privatskoleforening Kurt Ernst
Fru Anna Oline Junge Olesen
Skolebestyrer ved Krebs’ skole Mikael Fink-Jensen
Fru Lena Charlotte Fink-Jensen
Formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Niels Fog
Fru Ulla Fog
Rektor for HF-center Efterslægten Anne Frausing
Hr. Per Dal Jensen
Rektor for Århus Statsgymnasium Dorte Fristrup
Hr. Poul Bøje Schou
Formand for VUC-lederforeningen Hans Jørgen Hansen
Fru Anne Maria Rønholt
Skoleleder for Carolineskolen Jan G. Hansen
Talentchef ved Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Hanne Hautop
Hr. Leif Kristensen
Erhvervspolitisk konsulent ved Håndværksrådet Heike Hoffmann
Hr. Thomas Hoffmann Christiansen
Formand for Gymnasierådet, direktør for CPH WEST Eva Hofman-Bang
Hr. Claus Hofman-Bang
Formand for Private Gymnasier og Studenterkurser Klaus Eusebius Jakobsen
Fru Inge Olhoff-Jakobsen
Formand for SOSU-Lederne Inger Margrethe Jensen
Direktør for Aalborg Handelsskole Poul Søe Jeppesen
Fru Anne Bak Nielsen
Direktør for EUC Syd Finn Karlsen
Fru Kirsten Irene Karlsen
Formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, rektor Erik Knudsen
Fru Ruth Wisborg
Leder af Institut for Pædagogisk Filosofi, DPU, professor Ove Korsgaard
Fru Klara Aalbæk Korsgaard
Formand for Folkehøjskolerne i Danmark, forstander for Silkeborg Højskole Helga Kolby Kristiansen
Hr. Carsten Kolby Kristiansen
Rektor for A. P. Møller Skolen Jørgen Kühl
Fru Katherine Marie Bieker Kühl
Projektkoordinator ved Ungdomsbyen Bo Uggerholt Lauritzen
Fru Mette Eline Møller Lauritzen
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Gorm Leschly
Fru Jytte Leschly
Landsformand for Dansk Friskoleforening Ebbe Lilliendal
Fru Birte Susanne Würtz
Skoleleder for Tranegaardsskolen Torben Lind
Fru Dan Hua Zhang Lind
Forstander for Det Kgl. Vajsenhus Martin Agerbak Madsen
Fru Lone Hougaard
Rektor ved Sankt Annæ Gymnasium Povl Markussen
Fru Nanet Poulsen
Professor ved Center for IT og Læring, Institut for Informations- og Medievidenskab Helle Mathiasen
Hr. Bjørn Perrild
Lærer ved Søndermarkskolen Frederiksberg, vinder af Undervisningsministeriets Springfrøpris 2011 Marlene Muhlig
Hr. Klaus Kristiansen
Formand for Rådet for De Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Inge Mærkedahl
Hr. Hans Berthelsen
Formanden for Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler Karin Hansen Møller
Hr. Hans Erik Hansen Møller
Lektor ved Københavns VUC Morten Overgaard Nielsen
Fru Lis Markman
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen Flemming Olsen
Fru Hanne Kristensen
Forstander for Den Frie Lærerskole Ole Pedersen
Fru Jane Jensen
Formand for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse Kjeld Møller Pedersen
Fru Viola Nygaard Pedersen
Afdelingschef ved Dansk Byggeri Louise Pihl
Formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan
Hr. Birger Nielsen
Forbundssekretær ved Dansk Metal Per Påskesen
Fru Else Langballe
Professor ved Forskningscenteret for Vidensteori og videnspolitik Lars Qvortrup
Fru Birthe Qvortrup
Videncenterleder ved Center for Skole- og Institutionsstudier Andreas Rasch-Christensen
Fru Rikke Rasch-Christensen Uggerhøj
Konstitueret centerleder af Nationalt Videncenter for Frie Skoler Laust Riis-Søndergaard
Fru Lisbeth Riis-Søndergaard
Formand for Danske Skoleelever Vera Rosenbeck
Formand for Danske Gymnasieeleveres Sammenslutning Martin Vitved Schäfer
Frk. Mai Sloth Villadsen
Landsformand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte
Hr. Finn Skotte
Formand for Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler Hans Viggo Støving
Fru Ulla Poulsen
Formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Sara Tatiana Schwartz Thomsen
Hr. Anders Mygind Christensen
Skoleleder for Kornmod Realskole i Silkeborg Kirsten Vase
Hr. Jens Stengaard Vase
Ledende inspektor ved Lycée Français Prins Henrik Birte Zeuthen
Formand for for Erhvervsakademiernes rektorforsamling, rektor Ingo Østerskov
Fru Helene Kjep

Regentparrets Hof
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde  Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde  Fode
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde  Eugen-Olsen
Hofdame, fru Annelise Wern
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kammerherreinde  Kruse Weiskopf
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Kammerherreinde  Brøchmann Larsen
Slotsforvalter, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Kammerherreinde  Kidde-Hansen
Kontorchef Bjarne E. Grønfeldt
Fru Henriette Fenger Grønfeldt
Kontorchef Astrid Agerholm Ruge
Hr. Nicolai Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Hr. Erik Brink Andersen
Sekretariatsfuldmægtig Olivier Lesenecal
Jourhavende adj., orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Prinsgemalens adjudant, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hof
Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Kammerherreinde  Bache
Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye
Hr. Oscar Davidsen Siesbye

Publiceret 12. oktober 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies