Gæsteliste til nytårskur og- taffel 2011

Nytårskur og -taffel i Christian VII’s Palæ, Amalienborg
Lørdag den 1. januar 2011, kl. 19.30

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

Regeringen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Udenrigsminister Lene Espersen
Finansminister Claus Hjort Frederiksen
Kulturminister Per Stig Møller
Skatteminister Troels Lund Poulsen
Justitsminister Lars Barfoed
Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech
Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Inger Beinov Støjberg
Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann
Klima- og energiminister og minister for ligestilling Lykke Friis
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech
Minister for udviklingsbistand Søren Pind
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Henrik Høegh
Socialminister Benedikte Kiær
Minister for videnskab, teknologi og udvikling Charlotte Sahl-Madsen

Folketinget

Folketingets formand, fhv. minister Thor Pedersen

Højesteret

H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl

Øvrige

H.E. Forsvarschef, general Knud Bartels
H.E. Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i Københavns Politi Johan Martini Reimann
Direktør i Statsforvaltningen Hovedstaden Niels Preisler
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen
Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Hemmingsen
Chef for Den Kongelige Livgarde, kommandant i København, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Tommy M. Paulsen

Regentparrets Hof

Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, kammerherreinde Camilla Castenskiold
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, fru Ane Vibeke Foss
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, fru Annelise Wern
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjnant Christian Eugen-Olsen
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Økonomichef og personalechef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kgl. jægermester, statsskovrider, kammerherre, hofjægermester Klaus Waage
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen
Kgl. Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Sekretariatschef Astrid Agerholm Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Adjudant, major Poul A. Holm
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, major Gorm Martin Larsen
Adjudant, orlogskaptajn Ole Bent Pedersen
Adjudant, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen
Adjudant, major Ole Hjort Bernhøft Jensen
Vagtkommandør, major Ole R. Laursen

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hof
Hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen Christian Schønau

Deres Kongelige Højheder Prins Joachims og Prinsesse Maries Hof
Privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, kammerherre, oberst Kurt Bache
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Marie, fru Britt Siesbye

Publiceret 1. januar 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies