Gæsteliste til reception på Kongeskibet Dannebrog den 23. maj 2011

Reception på Kongeskibet Dannebrog i Grenaa Havn mandag den 23. maj 2011 kl. 19.30.

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Museumsdirektør Britta Andersen
Hr. Jørgen Smidt-Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Inger Kirstine Andersen
Hr. Bent Andersen
Direktør for Datagraf Svend Erik Baadsgaard
Fru Birgitte Baadsgaard
Formand for Scleroseforeningen, advokat Christian Bardenfleth
Fru Lise Bardenfleth
Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe
Fru Gurli Basballe
Chef for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, oberst Mogens Bech
Kammerherre Henrik Berner
Kammerherreinde Berner
Hofjægermester Kim A. Berner
Hofjægermesterinde Berner
Kommunalbestyrelsesmedlem Pia Bjerregaard
Direktør for De Danske Gærfabrikker Arne Boye
Ledsager Kirsten Ilsøe Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Berit Byskov
Hr. Peder Byskov
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft
Fru Kirsten Hansen
Godsejer Marie Therese Collet
Kammerherre, hofjægermester Peter Collet
Kammerherreinde Collet
Kommunalbestyrelsesmedlem Jytte Dalgaard
Hr. Bjarne Dalgaard
Kammerherre, professor, dr.polit. Hector Estrup
Kammerherreinde Estrup
Direktør Stig Gamborg
Godsejer Anne Sophie Gamborg
Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer
Fru Trine Hammer
Kommunalbestyrelsesmedlem Valdemar Haumand
Fru Mona Poulsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Hedegaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Eigil Henriksen
Fru Kirsten Henriksen
Biskop Kjeld Holm
Bispinde Birthe Elgaard Holm
Provst Anders Holt
Provstinde Else Holt
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Erik Husum
Leds. Lene Nordheim
Politidirektør Jørgen Ilum
Fru Bente Ilum
Hofjægermester Michael Iuel
Hofjægermesterinde Iuel
Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen
Fru Lone Iversen
Designer Hans Sandgren Jakobsen
Fru Mette Staunskjær Jakobsen
Formand for havnebestyrelsen Kenny Jensby
Fru Jane Jensby
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Fisker Jensen
Fru Tina Hestbek
Formand for arbejdsmarkedsudvalget John Peder Saaby Jensen
Ledsager Jette Kusk Simonsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Kirsten Jensen
Ledsager Allan Petersen
Viceborgmester Torben Jensen
Fru Kirsten Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Allan Gjersbøl Jørgensen
Ledsager Janne Olsen
Kammerherre, greve Adam Kristian Knuth
Kammerherreinde, grevinde Knuth
Havnedirektør Henning Laursen
Ledsager Anne-Dorte Riis Meyland
Ungdomsskoleleder Bo Lindballe
Fru Lisbeth Lindballe
Kammerherreinde von Lüttichau
Adm. direktør for Terma A/S Jens Maaløe
Fru Lis Maaløe
Kommunalbestyrelsesmedlem Olaf Krogh Madsen
Fru Karen Marie Madsen
Formand for miljø- og teknikudvalget Jens Meilvang
Ledsager Vibeke Eriksen
Direktør for Datagraf Henning Millard
Fru Inger Christiansen Millard
Chef for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, kolonnechef Ole Mæhlisen
Ledsager Birthe Poulsen
Formand for kultur- og udviklingsudvalget Lars Møller
Retspræsident Martin Møller-Heuer
Fru Birgitte Møller-Heuer
Sekretariatschef Kim Bruun Nielsen
Ledsager Charlotte Marianne Winding
Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolaisen
Fru Ellen Christiansen
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Mikael Paulsen  
Borgmester Jan Petersen
Fru Lise-Lotte Henriksen
Kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Vest Rasmussen
Fru Lone Rasmussen
Leder af Skovstjernen Mia Hedegaard van de Sande
Hr. Marcus van de Sande
H.H. Prins Wilhelm zu Schaumburg-Lippe
H.H. Prinsesse Ilona zu Schaumburg-Lippe
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt
Fru Rikke Kaas Schmidt
Kommunalbestyrelsesmedlem Jytte Schmidt
Hr. John Schmidt
Leder af Djurs Mad Heidi Schmølz
Hr. Knud Schmølz
Bestyrelsesmedlem i Møllelauget Ketty Steffensen
Hr. Thorkel Steffensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Else Søjmark
Hr. Per Søjmark
Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Sørensen
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Torben Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Østergaard
Fru Ulla Rasmussen

Publiceret 23. maj 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies