Gæsteliste ved Nytårskur og -taffel 1. januar 2012

  •  
  •  
  •  
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

Regeringen
Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Udenrigsminister Villy Søvndal
Finansminister Bjarne Corydon
Justitsminister Morten Bødskov
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
Skatteminister Thor Möger Pedersen
Transportminister Henrik Dam Kristensen
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag
Forsvarsminister Nick Hækkerup
Miljøministetr Ida Auken
Europaminister Nicolai Wammen
Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen
Minister for Udviklingssamarbejde Christian Friis Bach
Kulturminister Uffe Elbæk

Højesteret

H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl

Øvrige
Fung. forsvarschef, H.E. generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i Københavns Politi Johan Martini Reimann
Direktør i Statsforvaltningen Hovedstaden Niels Preisler
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen
Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Hemmingsen
Chef for Den Kongelige Livgarde, kommandant i København, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Tommy M. Paulsen

Regentparrets Hof
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen Ane Vibeke Foss
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen Annelise Wern
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, kammerherreinde, grevinde  Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov Jens Bjerregaard Christensen
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen
Kgl. Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kontorchef Astrid Agerholm Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Sekretariatsfuldmægtig i H.K.H. Prinsgemalens Sekretariat Olivier Lesenecal
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, major Gorm M. Larsen
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Vagtkommandør, kaptajn Peter Lysholt

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hof
Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Privatsekretær, hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Tanja Kjærsgaard Doky
Privatsekretær Morten Roland Hansen

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hof
Privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, kammerherre, oberst Kurt Bache
Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Marie Britt Siesbye

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hof
Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow

Publiceret 1. januar 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies