Gæsteliste ved Nytårstaffel 1. januar 2013

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste i anledning af Nytårstaffel den 1. januar 2013.

Publiceret 1. januar 2013

Den kongelige familie

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

Regeringen

Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen
Finansminister Bjarne Corydon
Justitsminister Morten Bødskov
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
Skatteminister Holger K. Nielsen
Kulturminister Marianne Jelved
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr
Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag
Forsvarsminister Nick Hækkerup
Miljøminister Ida Auken
Europaminister Nicolai Wammen
Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen
Minister for Udviklingssamarbejde Christian Friis Bach

Folketingets formand

Folketingets formand, fhv. minister Mogens Lykketoft

Højesteret

H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl

Øvrige

H.E. Forsvarschef, general Peter Bartram
H.E. Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Direktør i Statsforvaltningen Hovedstaden Niels Preisler
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen
Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Hemmingsen
Chef for Den Kongelige Livgarde, kommandant i København, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Chef for Gardehusarregimentet, oberst, kammerherre Tommy M. Paulsen
Vagtkommandør, kaptajn Hans-Christian Neerup Rørvang

Regenparrets Hof

Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup

Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Kgl. konfessionarius, fhv. biskop Erik Norman Svendsen
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen
Kontorchef, ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kommunikationschef Lene Balleby
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Adjudant, orlogskaptajn Michael Løbnitz Bager

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hof

Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Hofdame Caroline E. Heering
Privatsekretær, hofdame Tanja E. Kjærsgaard Doky
Privatsekretær Morten Roland Hansen

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hof

Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hof

Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Hofdame Kristina Treschow

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies