Gæsteliste ved Nytårstaffel 1. januar 2014

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste i anledning af Nytårstaffel den 1. januar 2014

Publiceret 1. januar 2014

Den kongelige familie

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

Regeringen

Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen
Finansminister Bjarne Corydon
Udenrigsminister Holger K. Nielsen
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Kulturminister Marianne Jelved
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
Undervisningsminister Christine Antorini
Justitsminister Karen Hækkerup
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Transportminister Pia Olsen Dyhr
Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag
Handels- og europaminister Nick Hækkerup
Miljøminister Ida Auken
Forsvarsminister Nicolai Wammen
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen
Udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen
Skatteminister Jonas Dahl

Højesteret

H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl

Øvrige

H.E. Forsvarschef, general Peter Bartram
H.E. Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i Københavns Politi Thorkild Fogde
Direktør i Statsforvaltningen Helle Haxgart
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen
Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Hemmingsen
Chef for den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, kammerherre, oberst Klavs Lawes
Chef for Gardehusarregimentet, oberst, kammerherre Tommy M. Paulsen
Vagtkommandør, kaptajn Jesper T. Lund

Regentparrets Hof

Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Christian Nørgaard
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kommunikations- og pressechef Lene Balleby
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, major Michael Rose
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, orlogskaptajn Michael Løbnitz Bager

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hof

Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Rådgiver, hofdame Caroline E. Heering
Privatsekretær, hofdame Tanja E. Kjærsgaard Doky
Privatsekretær Morten Roland Hansen

Deres Kongelige Højheder Prins Joachims og Prinsesse Maries Hof

Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hof

Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Hofdame Benedikte Kristina Treschow


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies