Gæsteliste ved omegnsreception på Marselisborg Slot

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste i anledning af omegnsreception på Marselisborg Slot den 3. juni 2014 kl. 17.30.

H.M. Dronningen
H.K.H. Prinsgemalen

Formand for Aarhus Borgerlige Skydeselskab, områdedirektør, konsul Heine Bach
Fru Lene Bach
Domprovst Poul Henning Bartholin
Domprovstinde Anne Marie Lervad Thomsen
Chef for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, oberst Mogens Bech
Fru Mette Bech
Kommandørkaptajn ved Søværnets Operative Kommando Michael A. J. Bill
Fru Anne Bill
Borgmester Jacob Bundsgaard
Fru Kirstine Helboe Johansen
Formand for DI Østjylland, adm. direktør Steen Bødtker
Ansv. Chefredaktør for Midtjyske Medier Dorthe Carlsen
Medlem af magistraten uden portefølje Lotte Cederskjold
Ledsager Jacob Bjerregaard
2. viceborgmester Marc Perera Christensen
Fru Malene Hedegaard Christensen
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen
Fru Charlotte Staun Flyvbjerg Christensen
Fung. rådmand for Social og Beskæftigelse Jan Ravn Christensen
Fru Karen Ravn Lorenzen
Formand for Aarhus Håndværkerforening, malermester Søren Dyhr
Fru Lone Dyhr
Direktør Enan Galaly
Fru Margrete Gorgy
Regionsrådsformand Bent Hansen
Fru Anna Maria Blach Hansen
Fransk konsul, direktør Jørgen Hansen
Fru Lone Krogh Nielsen
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Helle Haxgart
Biskop Kjeld Holm
Bispinde Birthe Holm
Direktør, Aarhus Airport Peter Høgsberg
Ledsager Julie Marie Baggesen
Stadsdirektør Niels Højberg
Fru Christel Højberg
Politidirektør Jørgen Ilum
Fru Bente Wilken Ilum
Regionsdirektør Bo Johansen
Direktør Svend Larsen
Fru Hanna Hvidtfeldt
Direktør for Moesgård Museum Jan Skamby Madsen
Fru Pauline Asingh
Direktør, Kulturhovedstad 2017 Rebecca Matthews
Ægtefælle Christina Herzog Møller
Rektor, VIA University College Harald Elmo Mikkelsen
Fru Anne Bolt Larsen
Formand for LO Aarhus Anders Munk
Ledsager Jette Bøgballe
Chef for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, kolonnechef Ole Mæhlisen
Ledsager Birthe Poulsen
Rektor ved Arkitektskolen Aarhus Torben Nielsen
Fru Susanne Jensen
Skyttekonge i Aarhus Borgerlige Skydeselskab, direktør Jørn Tønnov Nielsen
Fru Birgit Juel Tønnov Nielsen
1. viceborgmester Anne Nygaard
Ledsager Sebastian Hvid Jedzini
Søværnets Operative Kommando, flotilleadmiral Niels Anders Kjær Olsen
Admiralinde Lis Olsen
Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Kommandørkaptajn Arne Petersen
Fru Britt Petersen
Direktør for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn
Fru Lisbeth Kallesen
Retspræsident Bodil Ruberg
Hr. Kim Ruberg
Fru Karin Salling
Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive
Driftsansvarlig Søren Tikjøb
Fru Anne Marie Laustsen
Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz
Fru Louise Enevoldsen

Publiceret 3. juli 2014

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies