Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Faaborg den 6. juni 2012

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Faaborg den 6. juni i forbindendelse med Regentparrets sommertogt i juni 2012.

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Oberst Flemming Agerskov
Fru Marianne Agerskov
Hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Viceborgmester Bo Andersen
Fru Lis Aagaard Andersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Henning Løv Andersen
Fru Kirsten Andersen
Sektionsleder på Prices Have Plejecenter Dorthe Skovbjerg Andersen
Hr. Per André Andersen
Museumsdirektør Peter Thor Andersen
Fru Sara Lose Andersen
Ø-udvalgsmedlem Rasmus Andersen
Fru Mette Westerskov
Kommunaldirektør Benny Balsgaard
Fru Annette Balsgaard
Kammerherre Gustav Berner
Godsejer Ditlev A. Berner
Fr. Eva Berner
Kammerherreinde Berner
Kommunalbestyrelsesmedlem Joseph Coenrardus Johan Maria Bisschop
Kommunalbestyrelsesmedlem Claus Christensen
Fru Yvonne Terp Christensen
Ø-udvalgsmedlem Flemming Christensen
Fru Ulla Christensen
Flotillechef, kaptajnløjtnant Jan Clausen
Direktør i Film Fyn Bo Damgaard
Fru Lisbeth Qvist
Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard
Fru Inge Blomberg Ellegaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Haugaard Frederiksen
Hr. Christian Maaløv Andreasen
Ø-udvalgsmedlem Annemarie Genster
Hr. Anders Rafn Dahm
Kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Møller Hanghøi
Hr. Jørgen Hanghøi
Kommunalbestyrelsesmedlem Vagn Allan Hansen
Fru Lisbeth Buhl
Kommunalbestyrelsesmedlem Jane Vallebo Thorngaard Heitmann
Ledsager Carsten Berg Andersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Holdgaard
Fru Tine Holdgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Milther Holm
Fru Vibeke Holm
Regionsrådsformand Carl Holst
Fru Lone Holst
Kommunalbestyrelsesmedlem Lene Høsthaab
Hr. Aage Kristen Aaskov
Kommunalbestyrelsesmedlem Ib Gunnar Vasegaard Ingildsen
Fru Susanne Ingildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Helene Jakobsen
Hr. Finn Ravnø
Kommunalbestyrelsesmedlem Ove Peter Jensen
Fru Duddi Hufeldt
Rektor for Faaborg Gymnasium Claus Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Elna Johansen
Bjerregård Granhøj
Godsejer Christian Ove Sehestedt Juul
Fr. Nadia Sehestedt Juul
Kommunalbestyrelsesmedlem Grete Elisabeth Willemoes Justesen
Hr. Steffen Bender Justesen
Borgmester Hans Jørgensen
Fru Louise Lau Bøjden
Indehaver af Konnerup Chokolade Henrik Konnerup
Fru Mayette Elise Konnerup Damgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Kristensen
Fru Dorte Dan Jensen
Godsejer Suzanne J.D. Ludvigsen
Hr. Hans Thorkil Ludvigsen
Politidirektør Poul B. Løhde
Fru Anne Marie Løhde
Oberstløjtnant Kent Mikkelsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Merete Mikkelsen
Hr. Johnny Mikkelsen
Kammerherre, lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Kammerherreinde, lensgrevinde Schaffalitzky de Muckadell
2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen
Ledsager Henning Foged
Billedhugger Keld Moseholm
Fru Bente Overbeck Jørgensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Arne Nielsen
Fru Susanne Soltau Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Kristian Skovlund Nielsen
Fru Lilian Hansen
Ø-udvalgsmedlem Trine Høj Bager Nielsen
Ledsager Jørgen Bjerggaard
Havnemester Lasse Olsen
Fru Anne Louise Gadegård Olsen
Indehaver af Tuco Yacht Værft Jonas Pedersen
Fru Charlotte Bang Pedersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Bo Petersen
Direktør i Eldan Toni Reftman
Fru Charlotte Reftman
Kammerherre Ove Reventlow-Mourier
Kammerherreinde Reventlow-Mourier
Fartøjsfører, Løjtnant Allan Rosdal
Kommunalbestyrelsesmedlem Ole Simonsen
Fru Grethe Elisabeth Simonsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Wiggers Smith
Fru Vibeke Aaby
Kommunalbestyrelsesmedlem Signe Welander Sørensen
Ledsager Nicolai Svejdal
Kommunalbestyrelsesmedlem Sven Andreas Thaisen
Fru Elsebeth Kjærsig Thaisen
Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Bonefeld Tychsen
Fru Jette Mosumgaard
Statsforvaltningsdirektør,  stiftamtmand Ninna Würtzen
Hr. Hans Würtzen

Publiceret 6. juni 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies