Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog den 2. september 2012

  •  
  •  
  •  

Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Aarhus Havn i forbindelse med bybesøget i Skanderborg den 2. september 2012 kl. 19.30.

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN
HANS KONGELIGE HØJHED PRINSGEMALEN

Dagtilbudsleder ved Hørning Børne Univers Jytte Andersen
Hr. Tom Vindbæk Madsen
Udviklingskonsulent i Skanderborg Kommune Ole Andersen
Fru Annette Lillemor Andersen
Chefen for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, oberst Mogens Bech
Oberstinde Mette Bech
Kommunaldirektør Lisbeth Binderup
Byrådsmedlem Claus Bloch
Ledsager Birgit Knudsen
Byrådsmedlem Christina Bottke
Hr. Ole Vindfeldt
Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Hr. Søren Bundgaard
Godsejer Peter A. Busck
Fr. Inge Busck
Byrådsmedlem Anders Christensen
Fru Irma Marie Christensen
Formand for Møllelauget Jørgen Lund Christiansen
Fru Anna Uhrskov
Byrådsmedlem Frank Westergaard Damgaard
Fru Vibeke Johnsen Damgaard
Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt
Hr. Peter Brandes
Byrådsmedlem Frands Fischer
Fru Anna-Mette Fischer
Bestyrelsesformand i AVK Carsten Fode
Fru Anne Bolette Weis Fogh
Domprovst Thomas Frank
Domprovstinde Tina Nickelsen Frank
Byrådsmedlem Jens Grønlund
Fru Kirsten Hvelplund
Borgmester Jørgen Gaarde
Fru Susanne Benedikte Gaarde
Biskop Kjeld Holm
Bispinde Birthe Elgaard Holm
Byrådsmedlem Ole Juhl Jeppesen
Fru Berit Kyhn
Formand for Viborg Domsogns Menighedsråd Erik Juul Jørgensen
Fru Connie Rysgaard Jørgensen
Fabrikant Niels Aage Kjær
Fru Ellen Margrethe Kjær
Sekretariatschef i Skanderborg Kommune Henrik Rosenlund Knudsen
Fru Anne Mette Kristiansen
Politidirektør Helle T. Kyndesen
Hr. Palle Kyndesen
Byrådsmedlem Lars Lindencrone Lavridsen
Fru Pauline Andrea Forsyth
Byrådsmedlem Claus Leick
Fru Annegrete Skovbjerg
Byrådsmedlem Karen Schack Lindemann
Hr. Hans Kromand Lindemann
Kammerherre, orlogskaptajn Lennart von Lowzow
Kammerherreinde von Lowzow
Hofjægermester, adm. direktør Torben von Lowzow
Hofjægermesterinde von Lowzow
Byrådsmedlem Søren Lynggaard
Fru Annette Toft Lynggaard
Daglig leder af Kulturhuset i Skanderborg Niels Peter Mortensen
Formand for Kulturhuset i Skanderborg Bjarne Juhl Møller
Fru Karin Amstrup Møller
Byrådsmedlem Jørgen Naut
Fru Britt Naut
Byrådsmedlem Søren Christian Nielsen
Fru Tove Lumbye Nielsen
Byrådsmedlem Søs Elmstrøm Nielsen
Hr. Kenneth Lynghøj Christensen
1.viceborgmester Tage Nielsen
Biskop Karsten Nissen
Bispinde Aase Nissen
Byrådsmedlem Astrid Lynge Pedersen
Hr. Kenneth Normand
Byrådsmedlem Finn Pedersen
Fru Jytte Birgit Siggaard
ByrådsmedlemSøren Erik Neergaard Pederse n
Fru Valgerdur Pedersen
Byrådsmedlem Martin Frausing Poulsen
Fru Jonna Frausing Poulsen
Byrådsmedlem Jan Krogh Rasmussen
Fru Anni Gutzke Rasmussen
Byrådsmedlem Jens Kristian Rasmussen
Fru Grethe Marie Have
Museumsdirektør ved Skanderborg Museum Helle Reinholdt
Hr. Søren Kaare Gottfred Petersen
Landsbyleder i Landsbyen Sølund Lone Bahnsen Rodt
Byrådsmedlem Kristian Skovhus
Fru Bodil Skovhus
Byrådsmedlem Jens Szabo
Byrådsmedlem Magna Søndergaard
Byrådsmedlem Jens Sønderskov
Byrådsmedlem Jens Erik Sørensen
Fru Benthe Elisabeth Andreasen
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Torben Sørensen
Retspræsident Ingrid Thorsboe
Hr. Claus Bruun
Formand for Skanderborgfestivalen Claus Visbye
Ledsager Helle Holm Jensen
Byrådsmedlem Lars Vodsgaard
Ledsager Vivi Marvin
Byrådsmedlem Aleksander Aagaard
Fru Vibeke Thinggaard Aagaard

Publiceret 2. september 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies