Historien bag Dannebrogordenen

<p>Storkors af Dannebrogordenen.</p>
<p>Udsnit af illustration til statutter af 1693.</p>
  •  
  •  
  •  

Den franske Æreslegion dannede forbillede, da Frederik 6. i det åbne brev af 28. juni 1808 ændrede den ældre eksklusive Dannebrogorden til en bredt anvendelig fortjenstorden, der var opnåelig for alle danske statsborgere uanset rang og stand. 

Med Frederik 6.s åbne brev opdeltes ordenen i en ridderklasse, en kommandørklasse og en storkorsklasse. Uden for klasserne blev den særlige storkommandørgrad tilføjet, forbeholdt medlemmerne af den kongelige familie, samt Dannebrogsmændenes Hæderstegn (Sølvkorset), især beregnet for borgere, der som følge af deres stand normalt ikke kom i betragtning til en kongelig ridderorden, f. eks. sognefogeder, redningsfolk og militære underbefalingsmænd.

Ændringen indebar en betydelig udvidelse af ordenens anvendelsesområde, og siden da er et godt stykke over 100.000 danskere blevet dekoreret i Dannebrogordenens forskellige grader.

Det mønster, der blev fastlagt i 1808, er i store træk bevaret indtil vore dage; men i takt med samfundsudviklingen er der alligevel i tidens løb sket en del ændringer i ordenens inddeling og tildelingspraksis. Forandringerne vedrørte især kommandørklassen, ridderklassen og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Publiceret 25. marts 2013

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies