Det kongelige våben

<p>Udsnit af det kongelige danske våben.</p>
  •  
  •  
  •  

Det danske kongelige våben er fastsat ved kongelig resolution af 5. juli 1972.

I forhold til tidligere versioner af det kongelige våben er antallet af felter reduceret i det nuværende som følge af, at H.M. Dronningen ikke viderefører de hertugtitler og middelalderlige kongetitler, som Dronningens forgængere anvendte i officiel sammenhæng. Foruden våbenmærkerne for Danmark, Færøerne og Grønland er enkelte historisk betingede felter 

Skjoldet er firdelt af Dannebrogskorset. I 1. og 4. felt ses Danmarks våben, som er tre kronede løver omgivet af ni hjerter. Det er fra 1100-tallets slutning og har siden været anvendt af de danske konger.

Korrekt gengivelse af rigsvåbenet og kronen kræver overholdelse af regler, som er betinget af heraldikken. Læs mere om de heraldiske principper.

Det kongelige våben er forbeholdt Monarken, Kongehuset og Hoffet.

Læs mere om det kongelige våben.

Publiceret 10. januar 2013

Læs mere om brugen af det kongelige våben på hjemmesiden for Statens Arkiver.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies