H.K.H. Prinsgemalen uddeler den danske Europa Nostra Pris 2011

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen overrakte i dag den danske Europa Nostra Pris til:

  • professor, arkitekt m.a.a. Johannes Exner

Prisoverrækkelsen fandt sted kl. 12.00 på Kongeskibet Dannebrog.

Siden 1960-erne har arkitekt Johannes Exner udviklet en sammenhængende måde at respektere og renovere gamle bygninger på. Hans idéer har været banebrydende og gennem sine artikler og sit mangeårige pædagogiske virke som underviser, har han formidlet tanker, der på afgørende vis, har præget restaureringsdebatten i Danmark. Dette virke har påvirket hele den kunstneriske og praktiske tilgang til det at restaurere historiske bygninger. Endvidere har Johannes Exner gennem sine teorier og restaureringsarbejder, vist hvorledes en diskret og følsom restaurering bør gribes an. Han er gået ad nye inspirerende veje, som har præget og fortsat præger en del af den yngre generation af arkitekter.

Desuden har Johannes Exner sammen med sin hustru, arkitekt Inger Exner, tegnet og bygget mange væsentlige arkitekturværker i Danmark, samt forestået en lang række gennemtænkte restaureringer af meget høj kvalitet.

Om Europa Nostra

Europa Nostra Danmark er en aktiv bevaringsorganisation, som arbejder i regi af hovedorganisation Europa Nostra, der er placeret i Haag. Fonden arbejder med kulturpleje indenfor både det urbane og landskabsmæssige område samt formidling omkring arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger.

Hvert år uddeler Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.

H.K.H. Prinsgemalen er tidligere præsident for Europa Nostra Danmark og uddeler den 31. maj 2011 for fjerde gang den danske Europa Nostra Pris i ønsket om at fastholde sin støtte til Europa Nostras arbejde.

H.K.H. Prins Joachim er protektor for Europa Nostra Danmark, som består af:

Cand. merc. Erik Vind, formand, advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, næstformand, museumsdirektør Niels-Knud Liebgott, Rosenborg Slot, museumsinspektør Vibeke Møller, nationalmuseet, fru Birthe Bruun-Rasmussen, landskabsarkitekt Greg Kobett, Paradehuset – Orangeriet på Gisselfeld, lektor, arkitekt m.a.a. Lars Nikolai Bock, Arkitektskolen Aarhus, adm. direktør Lars Munch, Politiken – Jyllandsposten.

Europa Nostra er en nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv og har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk.

Præsident for Europa Nostra er den spanske tenor Plácido Domingo.

Yderligere oplysninger om Europa Nostra Prisen:

Erik Vind, formand for Europa Nostra Danmark, tlf. 20 91 72 02.

Lene Balleby
Kommunikationschef

Publiceret 31. maj 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies