H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen modtager politiske partier

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har i dag den 16. september 2011, fra kl. 14.00 på Amalienborg modtaget repræsentanter for de politiske partier, der er repræsenteret i det nye folketing.

Repræsentanter for Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, der tilsammen råder over 60 mandater i det nye folketing, har tilrådet, at det overdrages formanden for Socialdemokraterne, Helle Thorning-Schmidt, at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Radikale Venstre, der råder over 17 mandater i det nye folketing, har peget på Helle Thorning-Schmidt som statsminister med henblik på dannelsen af en koalitionsregering, der vil samarbejde bredt i Folketinget. Radikale Venstre har udtalt, at en sådan regering må kunne føre en ansvarlig økonomisk politik, som samtidig giver mulighed for investering i uddannelse, og føre en udlændingepolitik, der værner om borgernes rettigheder. Enhedslisten, der råder over 12 mandater i det nye folketing, har peget på Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Der er således af partier, der råder over 89 mandater, peget på Helle Thorning-Schmidt som forhandlingsleder.

Repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, der tilsammen råder over 86 mandater, har tilrådet, at det overlades Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering.

Hendes Majestæt Dronningen har herefter modtaget den fungerende statsminister, der på baggrund af de faldne udtalelser, har draget den konklusion, at af de partier, der i dag har haft foretræde, har partier, der repræsenterer et flertal af mandater, peget på Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, som leder af forhandlinger om dannelse af en ny regering. Den fungerende statsminister har med henvisning hertil tilrådet Dronningen at overdrage Socialdemokraternes formand at lede sådanne forhandlinger.

I overensstemmelse hermed har Dronningen anmodet Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, om at lede forhandlinger med henblik på dannelse af en ny regering.

Henning Fode
Kabinetssekretær

Publiceret 16. september 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies