Københavns Kommunes gæsteliste for modtagelse af Regentparret på Københavns Rådhus

  •  
  •  
  •  

Den kongelige familie
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hans Kongelige Højhed Prins Richard zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
Hans Majestæt Kong Konstantin
Hans Højhed Prins Gustav zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Frk. Carina Axelsson
Hendes Højhed Prinsesse Alexandra zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil
Hendes Højhed Prinsesse Nathalie zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hr. Alexander Johannsmann
His Royal Highness Crown Prince Pavlos
Her Royal Highness Crown Princess Marie-Chantal
Her Royal Highness Princess Theodora
His Royal Highness Prince Philippos

Udenlandske kongelige og statsoverhoveder
Hans Majestæt Kongen af Sverige
Hendes Majestæt Dronningen af Sverige
Hans Majestæt Kongen af Norge
Hendes Majestæt Dronningen af Norge
Hans Excellence Islands Præsident
Fru Dorrit Moussaieff

Øvrig familie
Monsieur Thomas Beauvillain
Mie Beauvillian

Hoffet
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde Fode
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Oberst Lennart de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs
Kammerherre, hofjægermester, greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Kammerherreinde Brøchmann Larsen
Sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Kammerherreinde Christensen
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kammerherreinde Weiskopf Kruse
Kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt
Fr. Henriette Fenger Grønfeldt
Kontorchef Astrid Agerholm Ruge
Hr. Nicolai Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Hr. Erik Brink Andersen
Sekretariatsfuldmægtig Olivier Lesenecal
Fr. Birte Zeuthen
Adjudant, major Gorm M. Larsen
Adjudant for H.K.H. Prinsgemalen, Ole B. Pedersen
Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Kammerherreinde Schønau
Hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Caroline E. Heering
Oberstløjtnant Peter Heering
Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Kronprinsessen Tanja Kjærsgaard Doky
Hr. Chris Minh Doky
Privatsekretær Morten Roland Hansen
Fr. Charlotte Søeborg Ohlsen
Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Kammerherreinde Bache
Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Marie Britt Siesbye
Hr. Oscar Davidsen Siesbye
Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Kammerherreinde Grüner
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow
Fhv. adjudant, kommandørkaptajn Lars G. Christensen
Fhv. adjudant, major Henrik Ehlers Kragh
Fhv. adjudant, orlogskaptjan Bjarne Claus Breschel
Fhv. adjudant, major Michael E. Schwaner

Repræsentanter
Statsminister Thorning-Schmidt Helle
Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager
Viceprotokolchef for Udenrigsministeriet Annette Larsen
Doyen for Diplomatisk Korps Martha Bárcena Coqui
Formand for Corps Consulaire Fritz H. Schur
Rektor ved Københavns Universitet Ralf Hemmingsen
Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen
Politidirektør ved Københavns Politi Johan Reimann

Samarbejdspartnere
Adm. Direktør for Wonderful Copenhagen Lars Bernhard Jørgensen
Direktør for Tivoli Lars Liebst

Borgerrepræsentanter 2011
Borgerrepræsentant Allan Ahmad
Borgmester KFF Pia Allerslev
Borgerrepræsentant Leslie Arentoft
Borgerrepræsentant Muhammad Aslam
Borgmester TMF Ayfer Baykal
Borgerrepræsentant Pernille Gaarde Bendix
Borgerrepræsentant Anette Holst Christensen
1. næstformand for BR/Gruppeformand Jesper Christensen
Christensen, Jens Kjær
Gruppeformand Carl Christian Ebbesen
Borgerrepræsentant Stig Ekman
Borgerrepræsentant Henrik Appel Esbensen
Borgerrepræsentant Signe Goldmann
Borgerrepræsentant Jakob Hougaard
Overborgmester Frank Jensen
Borgerrepræsentant Kasper Johansen
Borgerrepræsentant Morten Kabell
Borgerrepræsentant Cecilia Lonning
2. næstformand for BR/Gruppeformand Mogens Lønborg
Gruppeformand Klaus Mygind
Borgerrepræsentant Susanne Møller
Borgerrepræsentant Jakob Næsager
Borgerrepræsentant Lars Aslan Rasmussen
Borgerrepræsentant Finn Rudaizky
Borgerrepræsentant Marialise Rømer
Borgerrepræsentant Ikram Sarwar
Borgerrepræsentant Trine Schaltz
Borgerrepræsentant Birthe Skaarup
Borgerrepræsentant Karin Storgaard
Borgerrepræsentant, højesteretspræsident Børge Dahl
Gruppeformand Jaleh Tavakoli
Borgerrepræsentant Peter Thiele
Borgmester SUF Nina Thomsen
Borgmester BUF Anne Vang
Borgerrepræsentant Heidi Wang
Borgerrepræsentant Lars Weiss
Borgerrepræsentant Margrethe Wivel
Borgerrepræsentant Taner Yilmaz
Borgerrepræsentant Sisse Marie Berendt Welling

Adm. Dir. Økonomiforvaltningen
Adm. Direktør Claus Juhl
Direktør Bjarne Winge
Direktør Anne Skovbro

BR Sekretariat
Sekretariatschef for BR Sekretariat Flemming Dubgaard Hansen

Fhv. Borgerrepræsentanter
Fhv. overborgmester Hellen Hedemann
Fhv. formand Knud-Erik Zirsen
Fhv. formand Martin Günther
Fhv- formand Bodil Jensen
Fhv. overborgmester Ritt Bjerregaard
Fhv- overborgmester Jens Kramer Mikkelsen

Adm. Dir. Københavns Kommune
Adm. Direktør Morten Binder
Adm. Direktør Carsten Haurum
Adm. Direktør Anette Laigaard
Adm. Direktør Else Sommer

Københavns Kommune                                   
Næstformand Merette Andersen
Adm. Direktør for Intern Revision Jan Gundersen
Beredskabschef for Kbhs. Brandvæsen Jakob V. Hammer Andersen
Direktør for Borgerservice Thomas Jakobsen
Særlig rådgiver for Center for Sikker by Per Wagner Kurt Larsen
Direktør Jens Elmelund

Presse
Formand for Det Danske Publicitsklub Sisse Ewald

OB Sekretariat
Sekretariatschef Michael Baunsgaard Schreiber
Personlig assistent Yvonne Schantz

Stedfortrædere BR
Borgerrepræsentant Marianne Fosberg
Borgerrepræsentant Mia Nyegaard

Wonderful Copenhagen
Advokat Torben Ingemann Hansen
Direktør for Københavns City Center Jan Michael Hansen
Komponist Anders Koppel
Ulla Koppel
Tekstforfatter Niels Brunse
Nila Parly
Operasanger Anne Margrethe Dahl
Direktør for Wonderful Copenhagen Martin Bender
Copenhagen Goodwill Ambassadør Caroline Arends
Oberst, chef for Den Kongelige Livgarde Lasse Haarkjær
Adm. Dir. for Metroseslkabet Henrik Plougmann Olsen
Bestyrelsesformand for Metroselskabet Henning Christophersen
Bestyrelsesformand for By & Havn Carsten Koch
Advokat Søren Jenstrup
Højesteretsdommer Jon Stokholm
Direktør Søren Karre-Andersen
Komponist Stig Nordestgaard
Lene Dyrehauge
Direktør Gert Kjeldsen

Publiceret 14. januar 2012

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies