Kong Christian 10.

Kong Christian 10 og Dronning Alexandrine med sønnerne, Kronprins Frederik (9.) og Prins Knud.
 •  
 •  
 •  

Kong Christian 10. overtog som 41-årig tronen fra sin far Frederik 8. i 1912 og var konge af Danmark indtil sin død i 1947. Hans lange regeringstid indrammedes således af de to verdenskrige.

Kongen var den første fra den nuværende kongeslægt, den glücksborgske linje, der blev født som tronarving. Ydermere tog han, som den første tronarving nogensinde, en studentereksamen i 1889, men hans efterfølgende uddannelse var i tråd med familietraditionen militært domineret med 22 år i Den Kongelige Livgarde.

I begyndelsen af sin regeringstid havde Kongen vanskeligt ved at finde sig til rette med den parlamentariske statsskik, som var blevet bestemt ved Systemskiftet i 1901, og det førte til flere sammenstød med de politiske ledere. Uoverensstemmelserne kulminerede med en ophedet diskussion mellem Kongen og daværende statsminister Carl Theodor Zahle, der endte i Kongens afskedigelse af hele Zahle-regeringen og indsættelse af et nyt ministerium under ledelse af sin egen advokat, Otto Liebe. 

Denne beslutning blev af mange radikale og socialdemokratiske politikere og vælgere opfattet som værende grundlovsstridig og resulterede i den såkaldte Påskekrise i 1920.  

Otto Liebes korte ministerium var et forretningsministerium, hvis eneste opgave var udskrivelse af nyvalg. Den opgave faldt det ikke i Liebes lod at løse, idet hans ministerium efter blot få dage efter fælles overenskomst mellem Kongen og de politiske ledere afløstes af et overgangsministerium. Ministeriet blev ledt af overformynder Friis, der med politisk tilslutning opløste Folketinget og udskrev nyvalg.

Få måneder efter Påskekrisen red Kongen over grænsen til det genvundne Sønderjylland på en hvid hest og blev dermed i den offentlige bevidsthed forvandlet fra politiserende monark til nationalt samlingsmærke. 

Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyske tropper, vandt Kongen folkelig opbakning, da han fortsatte sine daglige rideture i Københavns gader. Det viste sig bl.a. ved Kongens 70-års fødselsdag få måneder efter besættelsens begyndelse, hvor Amalienborg Slotsplads var fyldt med borgere der hyldede Kongen. 

I forbindelse med Kongens fødselsdag blev der iværksat en national indsamling til en folkegave, hvis overskud skulle indgå i Kong Christian den Tiendes Fond til støtte for sygdomsbekæmpende og kulturelle formål. 

Til støtte for indsamlingen besluttede Georg Jensen Sølvsmedie i sommeren 1940, med Kongens tilladelse, at iværksætte en produktion af Konge-Emblemet. Læs mere om Konge-Emblemet.

I oktober 1942 styrtede Kongen med sin hest under den daglige ridetur, og faldet forårsagede en varig svækkelse af hans helbred. Kongen sov stille ind den 20. april 1947, og på Castrum Doloris var hans kiste smykket med et frihedskæmperarmbind.

___________________________

I år er det 100 år siden, at Christian 10. blev konge. Læs mere om tronbestigelsen

Publiceret 24. juli 2012

 • Kongens fulde navn: Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm

 • Regeringstid: 1912 - 1947 og i Island indtil 1944

 • Født 26. september 1870

 • Søn af Frederik 8. og Dronning Lovisa

 • Gift 26. april 1898 med Hertuginde Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (1879-1952)

 • Børn: Prinserne Frederik (9.) og Knud

 • Valgsprog: "Min Gud, mit Land, min Ære"

 • Det daværende prinsepar Christian 10. og Alexandrine fik ved deres bryllup i 1898 Marselisborg Slot i bryllupsgave.


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies