Kronprinsen uddeler legater fra ”Crown Prince Frederik Fund”

H.K.H. Kronprinsen, 2011
  •  
  •  
  •  

Den 15. juni 2012 overrækker Kronprinsen for 19. gang legater fra Crown Prince Frederik Fund; den folkegave Kronprinsen fik af dansk-amerikanere til sin 25-års fødselsdag, da han studerede ved Harvard Universitetet.

Legatoverrækkelsen vil foregå i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til studerende indenfor samfundsvidenskaberne til ét års studie ved John F. Kennedy School of Government på Harvard.

I år vil der være to legatmodtagere:

Johan Henrik MARCUS Knuth (født 2. april 1976) er ansat i Udenrigsministeriet, sekunderet som sekretariatschef for The International Police Coordination Board (IPCB) i Afghanistan (støttet af EU). 

Uddannet fra Copenhagen International School (International Baccalaureate); University of Virginia (Bachelor of Arts, Double major i Economics and German); IESE Business School, Barcelona, Spain (MBA).

Før ansættelse i Udenrigsministeriet (IPCB) har Marcus Knuth med rang af premierløjtnant været udstationeret og har modtaget Forsvarets påskønnelse for særlig indsats.

Inden militærkarrieren har Marcus Knuth også gjort karriere i den finansielle sektor, primært i London.

Marcus Knuth er blevet optaget på Harvard Kennedy School – John F. Kennedy School of Government i deres Mid Career Master i Public Administration. Han ser studierne her som vigtige for den internationale karriere, han sigter imod som dansk repræsentant i en af de store mellemstatslige organisationer (EU, UN, NATO).

JAKOB Schiønnemann (født 22. juli 1985) studerer statskundskab på Københavns Universitet, hvorfra han forventer at blive bachelor (Bsc)  i august 2012. Han har studentereksamen fra Espergærde Gymnasium, og er yderligere uddannet som sprogofficer i russisk og i serbo-kroatisk  fra Forsvarsakademiet. 

Hans militære karriere har indbefattet udstationeringer af flere omgange i forskellige brændpunkter, senest ved UNTSO med rang af ”Captain” /næstkommanderende (United Nations Truce Supervision Organization).

Jakob Schiønnemann vil læse ”non-degree” på Harvard Kennedy School – John F. Kennedy School of Government for at supplere sin danske uddannelse i statskundskab. 


Hans interesseområde indenfor statskundskab er internationale relationer. Han ønsker i fremtiden at arbejde med fokus på civiles situation og rettigheder i konfliktområder, og hvorledes det internationale samfund bedst muligt sikrer civilbefolkningernes rettigheder.

Publiceret 14. juni 2012

Fotos fra legatoverrækkelsen kan fås ved henvendelse til fotograf Steen Brogaard, e-mail: steen@brogaard.com.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies