Nytårskurenes historie

Opdækning ved nytårstaflet
  •  
  •  
  •  

Som det er tradition, holder Regentparret i begyndelsen af det nye år nytårskure på henholdsvis Amalienborg og Christiansborg Slot.

I århundreder har Kongehuset og danskerne ønsket hinanden et glædeligt nytår og dermed lykke og velstand for hele riget. Oprindelsen til nutidens nytårskure og nytårstaffel kendes ikke med sikkerhed, men allerede midt i 1600-tallet omtales begivenhederne omkring årsskiftet som en gammel skik, og grundelementerne er stadig de samme.


Fra Frederik 3.’s tid – og måske længe før – var det kongelige taffel nytårsaften en offentlig begivenhed: Alle kunne komme op på slottet, hvor man stod i rækker langs salens vægge og så den kongelige familie og hoffet spise. Skikken ophørte, da Christian 6. og Dronning Sophie Magdalene lod Københavns Slot nedrive og flyttede ind på Christiansborg Slot, hvor ingen uvedkommende havde adgang.

Traditionen med nytårskure, der strækker sig over flere dage, er udviklet efter 1. verdenskrig, hvor kurene ikke længere kunne gennemføres på en og samme dag den 1. januar. Det skyldtes samfundsudviklingen, hvor antallet af statsinstitutioner op gennem 1900-tallet voksede. 

Når H.M.Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen i dag afholder nytårskure, forløber det over tre dage:

1. dag:
Nytårstaffel den 1. januar i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, for regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse.

2. dag:
Nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII’s Palæ, Amalienborg.
Nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot

3. dag:
Nytårskur for officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rangklasse samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner på Christiansborg Slot.

Publiceret 3. januar 2013

NYTÅRSKURE 2013
I anledning af årsskiftet vil Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen afholde nytårskure som følger:

Tirsdag den 1. januar 
Kl. 19.00
Nytårskur og nytårstaffel i Christian VII’s Palæ, Amalienborg
Umiddelbart før Nytårstaflet modtager Regentparret regeringen og særligt indbudte i kur. 
Kronprinsparret samt D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie er til stede.

Torsdag den 3. januar  
Kl. 09.50
Nytårskur i Christian VII’s Palæ, Amalienborg
Regentparret modtager Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets vagtgående officerer i kur. 
Kronprinsparret er til stede.

Kl. 11.30 Nytårskur på Christiansborg Slot
Regentparret modtager det diplomatiske korps i kur. 
Kronprinsparret er til stede.

Fredag den 4. januar 
Regentparret modtager på Christiansborg Slot følgende i Nytårskur
Kl. 09.30   Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00 I. og II. Rangklasse.

Kl. 10.30 III. Rangklasse. 
Kl. 12.00   Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.
Kronprinsparret er til stede.

Påklædning ved alle kure: galla/festdragt.

Karetkørsel 
Regentparret kører fredag den 4. januar kl. 9.00 i guldkaret eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskorte fra Amalienborg til Christiansborg Slot og efter kuren ca. kl. 13.30 fra Christiansborg Slot til Amalienborg.

Gratulationslister
I anledning af årsskiftet vil der tirsdag den 1. januar 2013 kl. 10.00-14.00 være fremlagt gratulationslister for Regentparret i Hofmarskallatet, Det Gule Palæ, Amaliegade 18, København K.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies