Prinsgemalen overrækker Europa Nostra Pris 2012

H.K.H. Prinsgemalen og H.K.H. Prins Joachim sammen med årets prismodtager, Hanne Raabyemagle.
  •  
  •  
  •  

H.K.H. Prinsgemalen overrakte i dag kl. 12 den danske Europa Nostra Pris 2012 til Kunsthistoriker Hanne Raabyemagle på Fredensborg Slot.

I en årrække har Hanne Raabyemagle været en centralt placeret kunst- og bygningshistorisk rådgiver ved istandsættelsen af mange betydningsfulde fredede bygninger i Danmark, heriblandt Christian VII’s Palæ, Amalienborg. Denne opgave blev grundlaget for hendes senere forskning i palæets bygningshistorie og dets bygherre, Adam Gottlob Moltke, om hvem hun senest har udgivet en biografi i 2010. Dertil kommer hendes indsats ved restaureringer af blandt andet Christiansborg Rideanlæg og Københavns Domhus. Næsten alle disse opgaver har udmøntet sig i vægtige bygningshistoriske publikationer og monografier.

Hanne Raabyemagle har derudover haft vigtige opgaver for fredningsmyndighederne i forbindelse med de omfattende bygningsundersøgelser hun har forestået, blandt andet de bevaringsværdige jernbanebygninger og den danske herregårdsarkitektur samt bevarelsen af bebyggelsen på Vesterbro. Hertil kommer hendes virke som mangeårig redaktør på årsskriftet Architectura samt hendes temaudstillinger om arkitektur i Danmark. 

Fra 1986 – 94 var Hanne Raabyemagle ekstern lektor i arkitekturhistorie ved Københavns Universitet, hvor hun også er censor. Hun har siden 1988 også drevet egen bygningshistorisk konsulentvirksomhed.

H.K.H. Prins Joachim er som protektor for Europa Nostra Danmark til stede ved prisoverrækkelsen 
den 13. juni.

Publiceret 13. juni 2012

Europa Nostra Danmark er en aktiv bevaringsorganisation, som arbejder i regi af hovedorganisation Europa Nostra, der er placeret i Haag. Fonden arbejder med kulturpleje indenfor både det urbane og landskabsmæssige område samt formidling omkring arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger.
Hvert år uddeler Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark. 

H.K.H. Prinsgemalen er tidligere præsident for Europa Nostra Danmark og uddeler den 13. maj 2012 for femte gang den danske Europa Nostra Pris i ønsket om at fastholde sin støtte til Europa Nostras arbejde.

H.K.H. Prins Joachim er protektor for Europa Nostra Danmark, som består af:
Cand. merc. Erik Vind, formand, advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, næstformand, museumsdirektør Niels-Knud Liebgott, Rosenborg Slot, museumsinspektør Vibeke Møller, nationalmuseet, fru Birthe Bruun-Rasmussen, landskabsarkitekt Greg Kobett, Paradehuset – Orangeriet på Gisselfeld, lektor, arkitekt m.a.a. Lars Nikolai Bock, Arkitektskolen Aarhus, adm. direktør Lars Munch, Politiken – Jyllandsposten.

Europa Nostra er en nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv og har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk. 
Præsident for Europa Nostra er den spanske tenor Plácido Domingo.

Yderligere oplysninger om Europa Nostra Prisen
Erik Vind, formand for Europa Nostra Danmark, tlf. 20 91 72 02.


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies