Riddere i Bog og på Skjold

Udsnit af forlæg for våben for den georgiske fyrst Georges Chevarchidze, der som kejserlig russisk overhofmester blev dekoreret med Dannebrogordenens Storkors i 1900.
  •  
  •  
  •  

I dag, lørdag den 26. maj, åbner udstillingen Riddere i Bog og på Skjold for publikum i Christian VIII's Palæ, Amalienborg.

Udstillingen Riddere i Bog og på Skjold præsenterer for første gang et større samlet udvalg af de forlæg for våbenskjolde, som indsendes til Ordenskapitlet af personer, der er blevet dekoreret med enten Elefantordenen eller Dannebrogordenens Storkors.  

Ifølge over trehundrede år gammel tradition bedes sådanne personer om at præsentere et våben, som kan males i Ordenskapitlets våbenbøger og på et skjold til ophængning i de danske ordeners ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Som led i denne proces indsendes et forlæg til Ordenskapitlet til godkendelse og som udgangspunkt for den kongelige våbenmalers arbejde med våbenbog og skjold.

Det er et udvalg af disse forlæg, som nu udstilles i Dronningens Håndbiblioteks lokaler i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg. Forlæggene stammer fra perioden 1880’erne til 1960’erne og præsenterer våbener eller forstadier til våbener for et vidt udsnit af fremtrædende danske og udenlandske personer, hvoraf mange af stor historisk betydning som f.eks. Dwight D. Eisenhower, Winston Churchill, I.C. Christensen og Niels Bohr.

En stor del af forlæggene præsenterer desuden arbejder af en række fremragende danske og udenlandske heraldiske kunstnere. Både i form og indhold rummer materialet en stor variation, fra hastige skitser til fuldt færdige våbenskjolde af stor heraldisk og kunstnerisk kvalitet.

De udstillede våbenforlæg er et vidnesbyrd dels om de berørte personers virksomhed og selvopfattelse, dels om en levende heraldisk tradition og dels om den betydning, som ordensvæsenet har for monarkiets relationer til samfundet både hjemme og i udlandet.

H.K.H. Prins Joachim deltog i sin egenskab af ordenskansler ved den officielle åbning af udstillingen i går i Det Pompejanske Gemak, Christian VIII's Palæ.

Publiceret 25. maj 2012

ridderskjold

Forlæg for våben for den georgiske fyrst Georges Chevarchidze, 
der som kejserlig russisk overhofmester blev dekoreret med
Dannebrogordenens Storkors i 1900.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies