Uddelinger fra Nikolai og Felix Fonden

Amalienborg, den 25. august 2011

Nikolai og Felix Fonden har ved et fondsbestyrelsesmøde i august 2011 foretaget følgende uddelinger:

Vincent Jessen, Selskabet for Nydamforskning: Indkøb af to kejper (åretolle) til den igangværende bygning af en fuldskalakopien af Nydambåden fra 320 e.Kr., der står på Gottorp Slot.

25.000 kr.
 

Allan Tønnesen: Udgivelse af Enevoldsarveregeringsakten af 10. januar 1661 af Heraldisk Selskab i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag.

20.000 kr.
 

Mette Olesen: En ny udgave af begynderlærebogssystemet "Le Danois sans peine", som udgives af det franske forlag Assimil.

20.000 kr.
 

Birgit Jenvold, De Danske Kongers Kronologiske Samling: Udstillingen ”Gud bevare Danmark”om den mere end 1000-årige relation mellem kongehus, kirke og kristendom i Danmark.

25.000 kr.
 

Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum: Særudstilling om kosmiske motiver i dansk kunst fra 1780 til 2010 og udgivelse af et forskningsbaseret katalog om samme tema.

20.000 kr.
 

Henrik Bredmose Simonsen, Skanderborg Museum: Udstilling om de lokalsamfund, som danske indvandrere etablerede i det amerikanske Midtvesten, hvor danske institutioner skulle medvirke til at bevare dansk sprog og kultur.

15.000 kr.
 

Jonathan Ofir, Copenhagen Soloists: Opførelse af J.S. Bachs H-mol Messe i Marmorkirken og Helsingør Domkirke.

20.000 kr.

Red Barnet: Undervisning af Red Barnets frivillige i, hvordan de bedst kan fomidle oplevelser af naturen til socialt udsatte børn og familier.

25.000 kr.
 

Klub Næstved: Indkøb af handicapbus, der skal gøre det muligt for kommunens udviklingshæmmede fortsat at komme i klubben.

25.000 kr.
 

Annie Julia Raavad: Studieophold ved LSE mhp. erhvervelse af graden Master of Science in Development Studies.

25.000 kr. 

Cæcilie Holst Andersen: Studieophold hos violinprofessor Shmuel Ashkenasi i Chicago mhp. ansøgers musikalske udvikling.

15.000 kr.
 

Emil Frederik Lundbjerg Møller: Tre års studieophold ved Oxford University mhp. erhvervelse af ph.d.-graden i filosofi.

40.000 kr.
 

Gunvor Sihm: Studieophold hos violionprofessor Shmuel Ashkenasi i Chicago mhp. ansøgers musikalske udvikling.

15.000 kr.
 

Jonas Villadsen: Et års ophold ved University of California, USA, mhp. studier i neuro- og kognitionsvidenskab (hjerneforskning).

15.000 kr. 

Josefine Dalsgaard: Studieophold hos violionprofessor Shmuel Ashkenasi i Chicago mhp. ansøgers musikalske udvikling.

15.000 kr.
 

Louisa Schwab: Studieophold hos celloprofessor Hans Jørgen Jensen på Northwestern University i Chicago.

15.000 kr.
 

Marie Louise Broholt Jensen: Studieophold på Shanghai Conservatory of Music.

15.000 kr.

Stine Højland Pedersen

Studieophold på Institut d'Etudes de Politiques de Paris mhp. studier i Frankrigs forhold til EU.

20.000 kr.
 

Valdemar Villadsen: Sangstudier hos tre sangere: Andreas Scholl, Frankfurt; Richard Levitt, Basel; og Benoît Hartoin i Paris mhp. udvikling af ansøgers udvikling som kontratenor.

25.000 kr. 

Uddelt i alt på bestyrelsesmødet 2011 
395.000 kr.

Publiceret 25. august 2011

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies