UNESCO og L'Oréals legatuddeling

<p>H.K.H. Prinsessen Marie.</p>
  •  
  •  
  •  

I morgen, torsdag den 31. januar, uddeler Den danske UNESCO-nationalkommision og L’Oréal Danmark legater ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

I sin egenskab af protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission overrækker H.K.H. Prinsesse Marie UNESCO-L'Oréal legater til kvinder inden for naturvidenskab.

Hvert år uddeles der op til tre legater på hver 100.000 kroner til legatmodtagere, der repræsenterer forskellige discipliner inden for naturvidenskaben. 

I år uddeles til tre kvindelige forskere inden for naturvidenskab:

  • Afdelingslæge, forskningsleder og dr. med Tine Jess’ forskningsprojekt om risikoen for infektioner, kræft, nervesygdomme, hjertekarsygdomme og død efter behandling med biologisk udvundne antistoffer
  • Ph.d i biologi og forsker Eline Lorenzens forskningsprojekt om isbjørnens genetiske udvikling fra forhistorisk tid til nu 
  • Psykolog, ph.d seniorforsker Kamilla Miskowiaks forskningsprojekt om kognitive og neurobiologiske mekanismer ved behandling af depression.

Det er sjette gang at UNESCO-L'Oréal legaterne uddeles. 

Publiceret 30. januar 2013

Legaterne 'For Kvinder i Naturvidenskab' er oprettet af L'Oréal Danmark med støtte af Den danske UNESCO-nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Legaterne skal opmuntre kvinder til at fortsætte i deres videnskabelige karriere efter de har opnået deres ph.d. 

Målet er at skabe en bedre balance mellem kvinder og mænd i forskningens verden, fordi en ligelig fordeling af kønnene skaber mere forskelligartede indgangsvinkler, mere dynamik og dermed bedre forskningsresultater. Ansøgningerne bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Den danske UNESCO-nationalkommission, L'Oréal Danmark og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, med videnskabelige eksperter inden for de relevante fagspecifikke områder.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies