Stillinger

Job i Kongehuset

  •  
  •  
  •  

Der er en ledig stilling.

 

________________________________

Uopfordrede ansøgninger stiles til:
Hofmarskallatet
Det Gule Palæ
Att: Økonomikontoret

Uopfordrede ansøgninger sendes med e-post til:
job@kongehuset.dk

_________________________________ 

Praktikant til Hofmarskallatets Sekretariat

Kongehuset søger en praktikant til Hofmarskallatets Sekretariat. Praktikperioden er på seks måneder fra 1. februar 2015 til 31. juli 2015.

Hofmarskallatets Sekretariat 
Hofmarskallatet er Hendes Majestæt Dronningens administration og ledes af Hofmarskallen. Hofmarskallatet ligger i Det Gule Palæ i Amaliegade. Den overordnede ramme for Hofmarskallatets Sekretariats arbejde er at understøtte statsoverhovedets opgaver med at repræsentere Danmark udadtil og være et samlingspunkt indadtil i forbindelse med Regentparrets deltagelse i officielle arrangementer. Sekretariatet koordinerer og planlægger Regentparrets deltagelse i de officielle arrangementer, herunder statsbesøg, officielle besøg, sommertogter og modtagelse af nye ambassadører. Desuden varetager Sekretariatet en række administrative opgaver, herunder vedligeholdelse af forskellige databaser og besvarelse af henvendelser fra myndigheder, virksomheder og borgere. 

Praktikantens rolle
Som praktikant bliver du en del af et hus, der værner om sine traditioner, men samtidig fungerer som en dynamisk og moderne organisation. Du vil indgå i et team med Sekretariatets øvrige medarbejdere til løsning af opgaverne. Stillingen omfatter især arbejdsopgaver inden for planlægning og koordinering, herunder:

 Deltagelse i forberedelse, planlægning samt gennemførelse af Kongehusets arrangementer
 Planlægning og koordinering af ambassadørmodtagelser og afskedsaudienser
 Opsætning og layout af programmer, invitationer o.lign.
 Researchopgaver i forbindelse med frembringelse af materiale til brug for arrangementer mv.
 Forskelligartet skriftlig kommunikation, herunder besvarelser af borgerhenvendelser og henvendelser fra samarbejdspartnere
 Deltagelse i møder med Kongehusets samarbejdspartnere og ansatte
 Øvrige forefaldende opgaver

Vi tilstræber i videst mulige omfang, at praktikanten arbejder selvstændigt med forskellige typer af opgaver, som praktikanten løser under supervision. Vi bestræber os desuden på, at praktikanten får kendskab til alle dele af arbejdsprocesserne og får godt indblik i og forståelse for den sammenhæng opgaverne løses inden for. 

Forventninger til praktikanten 
Som praktikant forventes du at være i gang med en kandidatuddannelse, at have et godt kendskab til Microsoft Office-pakken samt gode danskkundskaber. Du forventes desuden at være omstillingsparat, have gode samarbejdsevner, kunne håndtere mange bolde i luften på én gang og kunne formulere dig præcist og klart. Hofmarskallatet søger en engageret og selvstændig praktikant, der har lyst til at indgå i det daglige arbejde i Sekretariatet, og som har en god fornemmelse for Kongehusets særlige rolle. Vi tilbyder et praktikophold med et meget varieret indhold og en bred kontaktflade eksternt og internt i Kongehuset, der giver et godt indblik i en række processer og arbejdsgange i et sekretariat. Alt sammen noget der foregår inden for rammen af statsoverhovedets eksterne repræsentation og rolle som samlingspunkt indadtil.

Praktikopholdet
Det er en forudsætning for praktikopholdet, at du får opholdet meritoverført på din uddannelse. Arbejdsugen er på 37 timer, men skiftende arbejdstider kan forekomme i forbindelse med større arrangementer.

Ansøgningen
Send en kortfattet ansøgning mærket ”Praktikantansøgning sekretariatet”, CV samt relevante eksamenspapirer og anbefalinger til hofmarskallatet@kongehuset.dk senest mandag den 3. november 2014. Samtaler forventes afholdt i uge 46. Spørgsmål vedr. praktikopholdet kan sendes til hofmarskallatet@kongehuset.dk.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies