H.K.H. Kronprinsen besøger ”National Center for Child Health and Development”