H.K.H. Kronprinsen deltager i afsluttende netværksarrangement