H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Giro d’Italia, Møllegade, Herning, kl. 12.30.