H.K.H. Kronprinsen forestår åbningen af Graduate Business Conference