H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Familiens Hus kl. 14.00