H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i Børnehuset Troldehøj kl. 9.30.