H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg på Rigshospitalet og forestår uddeling af Hjerteforeningens forskningslegater