H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg på Svanevig Hospice