H.K.H. Kronprinsessen ankommer til rådhuset i Helsinki