H.K.H. Kronprinsessen deltager i aktiviteter i forbindelse med FN's Kvindekommissions 58. samling i New York den 10.-11. marts