H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden og Red Barnet i Fri for Mobberi besøg hos Fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole