H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”Ready for tomorrow’s consumers”