H.K.H. Kronprinsessen taler i forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité ved en international ligestillingskonference