H.K.H. Prins Henrik deltager i Eksportforeningens Komitémøde