H.K.H. Prins Henrik modtager Generalsekretæren for WWF, Verdensnaturfonden