H.K.H. Prins Joachim deltager i reception for det maritime Danmark på Skoleskibet Danmark